varDø vgs Flittig: andrine amundsen fra Berlevåg går løs på leksene etter godkjent romsjekk og med klesvaska til tørk. lang erFaring: gunn kirsti Haugen har 37 års erfaring fra «slogen», og trives godt med å lage mat til beboerne. Passer PÅ: Morten Wilhelmsen er en av to miljøarbeidere som er til stede for beboerne på internatet i vardø. «slOgen» er trivsel: På internatet stortrives både beboere, ansatte og besøkende. lokale tenåringer gjerne stikker innom, uten at dette byr på noen nevneverdige problemer. Elevene på internatet kommer fra hele Finnmark, og er i aldersgruppa 16–24 år. God mat Mye er nytt og utfordrende når unge skoleelever flytter inn, men én ting de slipper å bekymre seg for, er maten. I kantina finner vi Gunn Kirsti Haugen som sørger for lunsj og middag på hverdager. Haugen har 37 år bak seg i denne jobben, og hun skryter uhemmet av elevene. I tillegg til tradisjonell husmannskost får elevene også komme med ønsker. Og Haugen er medgjørlig så langt det lar seg gjøre. – De største favorittrettene er taco og pizza, forteller hun. Elevene skryter mye av maten og setter stor pris på «Mor» Haugens innsats på kjøkkenet. I helgene er det elevene selv som står for maten, og miljøarbeiderne stiller opp og hjelper til hvis det trengs. Læres opp til å ta ansvar I dag har Wilhelmsen permisjon for å jobbe med Fagforbundet, men om ett år er han på plass igjen. Han forteller at utfordringene på internatet kan være mange og varierte, men det er sjelden de opp lever noen store problemer. – Ettersom tenåringer ikke alltid er så flinke å gi uttrykk for hva de trenger, må vi følge med og være oppmerksom på behovene deres, forteller Wilhelmsen. – Og så skal jo klesvask og andre hverdagslige gjøremål læres. Elevene har selv ansvaret for å vaske og tørke sine egne klær, rydde og vaske rommene og andre hverdagslige gjøremål. Wilhelmsen sier spøkefullt at det er noen av ung dommene som får seg en liten vekker når de finner ut at å vaske klær ikke er synonymt med å dumpe klærne i skittentøyskurven eller på badegulvet. «guttene Mine»: randi suorza er i godt selskap når hun er sammen med «guttene sine», Håkon renna eilertsen, Joakim rauhala aaen og Bjørnstian aune. laget rundt eleven 31 temahefte-41