FagLIg INNspILL skolen til helsestasjonen i sentrum, blir dørstokkmila flere lysår lang. Ingen elever blir tryggere av å bli tvunget inn i et fremmed bygg med kølappsystem. En annen vanlig frustrasjon er at elever som tidligere har fått hjelp må forklare på nytt og på nytt at de har en spiseforstyrrelse eller sosial angst. Det tredje prinsippet er derfor at skolen må kjenne eleven bedre. Vi må bli bedre på å sende informasjon (på en trygg måte) mellom skoleslagene og tjenestene Skal vi forhindre at én av tre ikke fullfører videregående, og at en hel generasjon går gjennom livet med psykiske helseplager, trenger vi et sterkt team rundt eleven. Første skritt må være sterke ressursnormer for skolehelsetjenesten, psykologer, rådgivere og andre yrkesgrupper. Men vi må også bruke ressursene vi har på en smartere måte. Min anbefaling er enkel: Én dør på hver skole, hvor skolen kjenner eleven. Terskelen må ikke være for høy. Elevene trenger ikke politimenn, men noen å snakke med. vi trenger en førstelinje i teamet rundt eleven som har tid og evne til å lytte og sende eleven videre til rett hjelp når det trengs. temahefte-41