kINO HJelP i skOledagen: — lærerne har ansvar for å få elevene gjennom pensum, mens vi er ansvarlig for at elevene faktisk møter opp og får den støtten de trenger for å klare seg gjennom skoledagen, sier aina rognerud. – vi ser menneskene Noen ganger har det hendt at Aina Rognerud har reist hjem til elever og fått dem opp av senga og på skolen. Etterpå har de gitt henne blomster. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Sammen med sine faglærte kolleger på Elverum videregående skole har Aina ansvaret for å følge opp enkeltelever på de yrkesfaglige linjene, eller jobbe med elevene i en tilrettelagt klasse. – Nå følger jeg opp en enkeltelev. Vi veksler på oppgavene, men når vi følger en elev, gjør vi det over lang tid, slik at vi kan bygge opp et tillitsforhold og bli den støttepersonen som eleven trenger, sier hun. Bred kompetanse Aina Rognerud er utdannet barne- og ungdomsarbeider, og hun har jobbet på Elverum videregående skole, eller «Elvis» som den populært kalles, siden 1992. Sammen med seg har hun et mangfoldig lag av fagarbeidere i ulike fag. – Vi er to kokker, en som har fagbrev både som snekker og hjelpepleier, en omsorgsarbeider, en med fagbrev i skogbruk, en aktivitør og en uten formell kompetanse. – I tillegg har skolen en barneog ungdomsarbeider som underviser i faget, og vi har to miljøarbeidere som går dagog kveldsskift. Dette er en god støtte for de elevene som bor på hybel. Vi har noen av dem blant annet fordi skolen er den eneste i Hedmark med IB-linje, forteller hun. – Fordi vi er en så bredt sammensatt gruppe, blir vi et sterkt lag med gode muligheter til å bruke hverandres ulikheter for å nå felles mål. Vi har i tillegg lav turnover, og vi har noen sosiale arrangementer utenom arbeidstid. På denne måten er vi blitt godt kjent og trygge på hverandre, og dermed er det lett å spørre om råd og hjelp de gangene vi føler at vi trenger det, sier hun. Blomster fra elever – Når jeg setter ting på spissen, hender det jeg sier at lærerne ser faget, mens vi ser menneskene, sier hun. 34 temahefte-41