sFO NesODDtaNgeN endte opp med et eget speiderhus. Vi heiv oss rundt da huset ble ledig. Ifølge brannforskriftene er det plass til 60 barn og voksne her, forteller leder for SFO, Leif Sandholt. Fjerdebasehuset er et fristed for barna. Når skolen er slutt, ropes de opp, og så løper de over haugen bort til speiderhuset. Her kan de tegne, spille, samle frosker i høstsesongen, bruke hoppestokk, leke fritt i store uteområder, spille kurong, skravle og rett og slett være eldst og ha sine egne privilegier. Når det siste SFO-året starter, maler de en porselenstallerken som de bruker gjennom året og som de får med seg hjem når de slutter. I tillegg vever den som vil et stort teppe som de får med hjem. – Veldig populært er høytlesing av Gummi-Tarzan og se filmen etterpå, og med skrekkblandet fryd lese Heksene av Roald Dahl og se filmen, forteller Sandholt. Kontakter utenfor SFO – SFO i Nesodden kommune har en fin backing i vedtektene som pålegger oss å samarbeide med kulturetaten og frivillige organisasjoner, forteller SFO-leder Sandholt. – Hver enkelt skole står fritt til å utforme dette samarbeidet ut fra lokale forhold. Så vidt jeg vet er vi de eneste i Folloregionen som har et slikt samarbeid i vedtektene. SFO har kontakter med lokale idrettslag som basketlaget og tennisklubben. Slik får idrettslaget vist fram de ulike tilbudene sine og skaffet seg nye slutten av 90tallet. Han forteller medlemmer. En gang i uka er det kor i samarbeid at SFO opplever stor anerkjenmed Kulturskolen. SFO følger elevene, mens nelse fra skolen og foreldre. foreldre melder på og betaler. SFO tilbyr også tegne-– Men i andre sammenhenger kurs med lønnet lærer hvor foreldre betaler kursføler vi oss oversett. Nesodden kontingenten. Det tilbys også hip hopog dramakurs kommune har for tiden på høring som mottar frifondstøtte. Plan for et mobbefritt oppvekstmiljø i – Disse tilbudene er åpne for alle barna, ikke bare Nesodden kommune 2015–2019. Vi for dem som går på SFO. mener SFO er en viktig aktør i dette bildet, men SFO er ikke Overses i høringer nevnt med ett ord i hørings Nesoddtangen skole har en stor SFO med 315 barn forslaget, forteller Sandholt. og 30 ansatte. Med unntak av ett års permisjon, har stOlt av de ansatte: For sFO-leder leif sandholt er Leif Sandholt sittet som SFO-leder siden 1993. Han Kjennskap på tvers det viktig å jobbe for å vise forteller at fra tidlig oppstart og til nå er det stor – Vi har ikke så store ressurser, men vi forsøker like fram all den viktige kompe forskjell på forståelsen av at SFO er viktig. vel å ha mange aktiviteter. Ett av kursene vi har er tansen de ansatte på sFO – Mens vi tidligere måtte spørre og kjempe om Barn lærer barn, hvor de eldre barna lærer bort noe de har og å legge til rette for retten til å bruke enkelte klasserom etter skoletid, er kan til de yngre. De kan forberede et turnkurs, at den som vil skal få lov til dette nå helt naturlig. Men vi sliter med å finne gode bordtennis eller for eksempel spille brettspill. Slik får å videreutdanne seg. møtetider, siden lærere og SFO-ansatte jobber med store barn vært sammen med de yngre og de blir de samme barna på forskjellig tidspunkt. kjent på tvers av trinnene, sier Sandholt. Sandholt har sittet i skolens ledergruppe siden Hver av baselederne har en oversikt over hvor de < et Fristed: Morten lindhart (t.v.) og vermund kvilhaug Carlsen jobber på fjerdebasen. Begge er fagarbeidere, og lindhart er i tillegg seksjonsleder for skkO i akershus. rundt bordet sitter de storfornøyde fjerdeklassingene Mia (f.v.), amanda, sophie, Marie og nora og jobber iherdig med tegninger og fortellinger. temahefte-41