2 INNHOLD ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Illustrasjoner: Johan Reisang. Medarbeidere: Ingeborg Vigerust Rangul, Vegard Velle, Karin Svendsen, Sidsel Valum, Ellen Stai layout: Nylund Larsen AS. trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 4. mai 2016. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET 241 393 Trykksak Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 20-23 26-29 4–5 < 3 Leder < 4–7 Storkjøkken Nøtterøy < 8–10 Appetitt på livet/rapport fra Forbrukerrådet < 11 Ernæring på Kroken sykehjem < 12–13 Faglig innspill: Kosthold blant innvandrerbarn < 14–15 Frisklivssentralen i Gamle Oslo < 16–17 Faglig innspill: Mat er mer enn næringsstoffer < 18–19 Fiskesprell i barnehagen < 20–23 Montebellosenteret: Matkurs for kreftrammede < 24–25 Faglig innspill: Kan kunstige fargestoffer trigge ADHD? < 26–29 God mat er medisin for rusavhengige i Rogaland < 30–31 Avlastningsbolig nr. 30 i Stavanger går for hjemmelaget < 32–33 Faglig innspill: Overvekt som livsstrategi < 34–37 Tynt håp: intervju med forfatter Evie Soli < 39 Tips og lesestoff 2 INNHOLD ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Illustrasjoner: Johan Reisang. Medarbeidere: Ingeborg Vigerust Rangul, Vegard Velle, Karin Svendsen, Sidsel Valum, Ellen Stai layout: Nylund Larsen AS. trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 4. mai 2016. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET 241 393 Trykksak Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 20-23 26-29 4–5 < 3 Leder < 4–7 Storkjøkken Nøtterøy < 8–10 Appetitt på livet/rapport fra Forbrukerrådet < 11 Ernæring på Kroken sykehjem < 12–13 Faglig innspill: Kosthold blant innvandrerbarn < 14–15 Frisklivssentralen i Gamle Oslo < 16–17 Faglig innspill: Mat er mer enn næringsstoffer < 18–19 Fiskesprell i barnehagen < 20–23 Montebellosenteret: Matkurs for kreftrammede < 24–25 Faglig innspill: Kan kunstige fargestoffer trigge ADHD? < 26–29 God mat er medisin for rusavhengige i Rogaland < 30–31 Avlastningsbolig nr. 30 i Stavanger går for hjemmelaget < 32–33 Faglig innspill: Overvekt som livsstrategi < 34–37 Tynt håp: intervju med forfatter Evie Soli < 39 Tips og lesestoff temahefte-42