appetItt på LIvet store ForskJeller: Hva slags mat de eldre får er avhengig av hvilken kommune de bor i, og ofte spiller engasjerte enkeltpersoner en viktig rolle. Dansk debatt Valgfrihet er et nøkkelord for eldre som kanskje ikke har så mye appetitt. En undersøkelse foretatt av Høgskolen i Østfold viste at kun atten prosent av de eldre hadde innflytelse på menyen og kunne velge mellom flere retter. – Dette er en generasjon som er vant til å lage mat fra grunnen av. Noen har også hatt kjøkkenhage og spist mat fra egen avling, sier Vie. I Danmark foregår det nå en offentlig debatt om god matomsorg for eldre. København er en foregangskommune. Der kan sykehjemmene få hjelp til å endre rutinene sine og inspirasjon til å legge om måltidene. – København var en av de første kommunene i Danmark som la ned kjøkkenet på sykehjemmene og gikk over til sentralkjøkken. Nå går de den andre veien. Nye sykehjem bygges med kjøkken, og stengte kjøkken åpnes igjen. Matlukt skjerper appetitten. Danskene er opptatt av at sykehjemmet er de eldres hjem, og et hjem er ikke et hjem uten et kjøkken, sier Anne Kristin Vie. Representanter fra Forbrukerrådet og Kostog ernæringsforbundet har reist rundt i Norge og besøkt et utvalg sykehjem. Erfaringene er samlet i rapporten Appetitt på livet, utgitt 2015. Rapporten løfter fram eksempler på gode offentlige måltider, og peker på utfordringer og suksesskriterier. Ikke fisk ved havet De beste sykehjemmene serverte variert kvalitetsmat basert på friske råvarer, tradisjonsrik kost med innslag av lokale mattradisjoner. Høytider og festdager ble markert med noe ekstra godt. De eldre kunne velge mellom flere retter, og sykehjemmene la vekt på en hyggelig ramme rundt måltidene. Sykehjem som hadde innført et ekstra måltid, erfarte at demente ble roligere og mer fornøyd. Kokkene ved sykehjemmene opplevde ofte at rammeavtaler hindret dem i å servere lokal mat. Ett eksempel er sykehjemmet som ligger ved havet i nordlandskommunen Meløy. Avtalen medførte at de måtte få fisken fra Bodø, to timer unna, i stedet for sprellende fersk fra lokale fiskere. Rapporten viser hvor avgjørende det er at lokale politikere er enig om at mat til eldre skal være et satsingsområde. Forbrukerrådet og nitten andre organisasjoner krever nå at alle kommuner vedtar en egen matog måltidspolitikk for hjemmeboende eldre og eldre på sykehjem. Politikerne må ta ansvar – Det er viktig at kvaliteten på mattilbudet til de eldre i de ulike kommunene ikke er avhengig av enkeltpersoner og deres engasjement. Eldre brukere av pleieog omsorgstjenester fortjener og har rett til et tilbud som gir god matomsorg. Dette ansvaret hviler aller tyngst på politikerne i den enkelte kommunen, sier fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet. rapport fra kommune-norge 10 mat til glede og besvær temahefte-42