appetItt på LIvet tid til mat og aktivitet Det gikk lang tid mellom måltidene på sykehjemmet, og all aktivitet var lagt til to timer i døgnet. Nå får pasientene flere måltider – samtidig som aktivitetene er spredt over flere timer. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: MARIUS FISKUM • Artikkelen er tidligere publisert i Fagbladet. Flexidøgn er grunnlaget for all aktivitet hele året, ifølge Jan Erik Risvik, enhetsleder ved Kroken sykehjem i Tromsø. Siden våren 2014 er dagene strukturert ut fra pasientenes behov for ernæring og aktivitet. Lang tid uten mat – Da vi kartla rutinene på avdelingene, oppdaget vi at det kunne gå opptil 14 timer mellom kveldsmat og frokost. Det er altfor lenge, og vi var enig om at noe måtte gjøres, sier Risvik. Et ernæringsprosjekt i 2012 avslørte at noen av pasientene lå i faresonen for underernæring blant annet fordi det gikk for lang tid mellom måltidene. – Det er ikke greit å servere middag klokka ett på dagen når enkelte pasienter ikke spiser frokost før klokka 11, mener enhetslederen. Flere måltider Et nytt prosjekt, Flexidøgn, skulle bedre ernæringssituasjonen. Middagen ble forskjøvet til klokka 15, og det ble lagt inn en lunsj med både varm og kald mat klokka 12. I tillegg til kveldsmat klokka 18 kan de som ønsker det, også få et måltid klokka 21. – Vi la oss på de nasjonale føringene som anbefaler maksimalt 11 timer mellom to måltider. I tillegg kan pasientene få mat hvis de blir sultne i løpet av natta, forteller Jan Erik Risvik. Samtidig som ernæringssituasjonen er blitt bedre, har den nye timeplanen gitt økte mulighetene for aktiviteter. – Før skjedde alt, inkludert legeog tannlegebesøk, mellom klokka 11 og 13. Etter klokka 15 skjedde det ikke noe. Nå har vi strukturert døgnet slik at aktivitetene kan spres over flere timer, sier Risvik. Lengre vakter Et prosjekt som omfatter hele døgnet, alle måltider og alle aktiviteter, påvirker gjerne også turnusen til de ansatte. Solveig Hasselberg, tillitsvalgt ved Kroken syke hjem sier at de fleste var positiv til endringene. Den nye turnusen innebærer at enkelte vakter har økt til ni timer. Til gjengjeld får personalet lengre fri mellom vaktene. – Men etter som tida har gått, har jeg fått tilbakemelding om at det tar altfor lang tid før personalet kommer seg til hektene igjen etter så lange vakter. Hasselberg mener det bør være uproblematisk å evaluere endringene og skrive om turnusen for de aktuelle avdelingene. Hun legger til at hun selv arbeider på en avdeling der vaktene ikke overskrider 7,5 timer. – Det fungerer utmerket, og det går ikke ut over tilbudet til pasientene, sier hun. stØrre aktivitet: – ny struktur på måltidene har frigitt tid til aktiviteter, sier Jan erik risvik. mat til glede og besvær 11 temahefte-42