fagLIg INNSpILL dringene var særlig knyttet til ammepraksis og tidlig introduksjon av vann og morsmelkerstatning. Funnene indikerer blant annet at det er behov for nye tilnærminger for å fremme fullamming og amming generelt blant minoritetsmødre. Utvikling av kulturtilpassede kommunikasjonsverktøy på helsestasjoner kan være gunstig for å vei lede mødre med minoritetsbakgrunn. Ved å inkludere alle samfunnets grupper i kostholdsforskningen får vi kunnskap om hele befolkningens kosthold. Dette er viktig for avdekke likheter, forskjeller og utfordringer slik at vi kan utvikle kultursensitive strategier for å bedre deres ernæringsog helsesituasjon. Videre forskning er nødvendig. mat til glede og besvær 13 temahefte-42