aktivitet HJelPer: neghist gebremariam og else karin olsen følger instruksene fra fysioterapeut Marte Pilskog ruud. gruppetreningen for kvinner på gamle oslo Frisklivsentral er et veldig populært tilbud. tilbud om et sunnere liv Vil du ha hjelp til å komme i bedre form eller få et bedre kosthold, kan en frisklivssentral være noe for deg. Sentralene er lavterskeltilbud hvor alle er velkomne når de trenger hjelp til livsstilsendring. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Foto: WERNER JUVIK Ved Gamle Oslo Frisklivssentral kan folk i alle aldre få hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet eller hjelp til å slutte å røyke eller snuse. Her holdes det også kurs i sunnere eller mer tilpasset kosthold, og innbyggerne i bydelen kan delta i kurs i mestring av depresjon. – Tilbudet er åpent for alle mellom 0 og 100 år i bydelen, og vi har grupper for menn, kvinner og blandet. Her er det noe for alle, forteller Fauzia Azouar, frisklivsveileder med en bachelor i ernæring. Det viktigste du kan gjøre for helsa er å kutte ned på sukker og det usunne fettet. Har du mange raske karbohydrater som ris, pasta og brød i hverdagsmaten, bør du gå over til fullkornsprodukter, mer grønnsaker og belgfrukter, ifølge frisklivsveilederen. – Det er også viktig å bli klar over hva du bør spise mer av, og ikke bare være opptatt av hva som kan være «farlig», sier Azouar. Lavterskeltilbud En vei til å delta i frisklivsordningen går gjennom henvisning fra fastlegen, en fysioterapeut eller annet helsepersonell, eller fra Nav – en såkalt frisklivsresept. – Det går også an å selv ta direkte kontakt med frisklivssentralen der du hører til, sier Azouar. Tilbudet i gamle Oslo er oppfølging over 12 uker med mulighet for forlengelse, og omfatter individuelle samtaler med frisklivsveileder, trening i grupper, og kurs og opplæring. – Dette er en kommunal helsetjeneste og et lavterskeltilbud for alle. Vi som jobber her er utdannet innenfor helse, for eksempel fysioterapi, ergoterapi, ernæring, sykepleie, psykologi eller fysisk aktivitet. Azouar forteller at de ikke driver med behandling, men mange av dem som kommer har livsstilssykdommer som diabetes type 2. 14 temahefte-42