Caroline Mygland har en bachelorgrad i ernæring fra Helsehøyskolen og en mastergrad i folkehelsevitenskap fra norges miljø- og biovitenskapelige universitet (nMbu). Hun er nestleder i neFF. Dette er aDHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) • Vedvarende mønster med konsentrasjonsvansker og/eller hyperaktivitet/ impulsivitet som gir betydelig nedsatt fungering i hverdagen. Feingold-dietten Et kosthold som utelukker følgende stoffer: • Kunstige fargestoffer • Kunstige luktog smaksforsterkere • Tre typer konserverings midler • Kunstig søtstoff • Salicylat Fargestoffer Disse fargestoffene er assosiert med økt hyperaktivitet hos barn med ADHD: • Tartrazine (E102) • Quinoline Yellow (E 104) • Sunset Yellow (E110) • Azorubine (E122) • Ponceau 4R (E124) • Allura Red AC (E129) 24 kan kunstige fargestoffer trigge adHd? En ADHDdiagnose forteller at et barn har vanskeligheter med å konsentrere seg og preges av lærevansker, adferdsproblemer og hyperaktivitet. Diagnosen blir ansett som en funksjonshemming, og byr på store utfordringer, for både barnet og omgivelsene. Et barn med ADHD blir gjerne medisinert med sentralstimulerende legemidler og atomoksetin. Lite blir nevnt om relasjonen mellom mat og spesifikke stoffer i mat fra Folkehelseinstituttet og ADHD Norge. Helsedirektoratet anerkjenner relasjonen mellom mat, enkelte tilsetningsstoffer og ADHD, men gir ingen anbefalinger på bakgrunn av dette. Likevel hevder enkelte forskere og spesialister at spesifikke stoffer i mat har en innvirkning. Blant annet er kunstige fargestoffer blitt satt i sammenheng med forsterket hyper aktiv atferd hos barn med ADHD. Fargestoffer inneholder kjemiske substanser som avgir farge på matvarer og drikkevarer. frokostblandinger, yoghurter, sjokolade og leskedrikker i 2007. Felles for disse produktene var at de inneholdt ett eller flere kunstige fargestoffer. Bakgrunnen for vedtaket var en studie som viste at enkelte fargestoffer og natriumbenzoat påvirket hyperaktivitet hos barn med ADHD. I 2011 konkluderte European Food Safety Authority (EFSA) at det ikke fantes tilstrekkelig bevis for at disse fargestoffene trigger hyperaktivitet. Dermed ble vedtaket forkastet, og de aktuelle fargestoffene er å finne i matvarer i dag. EFSA holder likevel disse fargestoffene under oppsyn og vurderer grenseverdier kontinuerlig når det gjelder tilsetningsmengde og akseptabelt Det fins både naturlige og kunstige ønsker daglig inntak (ADI). fargestoffer. Kunstige fargestoffer blir du å ta framstilt på laboratorium og har flere ulike betegnelser. I EU har kunstige sjansen på at Selv om enkelte studier har funnet fargestoffer kjennetegnet E 102–143. en sammenheng mellom hyperaktivitet disse innledende Allerede på 70tallet ble enkelte fargeog kunstige fargestoffer, er det vanskelig studiene er stoffer sett i sammenheng med hyperå trekke sikre slutninger. aktivitet og læringsvansker. Dr. Ben feilaktige og sette EFSAs vurdering av tilsetningsstoffer Feingold har ledet flere forskningstar utgangspunkt i friske barn og voksne. barna i fare, eller prosjekter, og i dag sverger flere til den Studiene tyder på at barn med ADHD er ønsker du å ta såkalte Feingolddietten (se faktaboks). mer sensitiv for kunstige fargestoffer enn Ifølge litteraturen kan denne og andre en sjanse på at andre barn. Kunstige fargestoffer vil da elimineringsdietter forbedre ADHDikke framkalle de samme fysiologiske studiene har rett? symptomer hos enkelte barn. reaksjonene hos friske barn, slik som det Professor Joel Nigg er observert hos barn med ADHD. Sett at Feingolds teori stemmer, Selv om stadig flere barn blir diagnoat hyperaktiv adferd blir forsterket ved inntak av stisert med ADHD, vil vi ikke kunne tilpasse grensekunstige fargestoffer, hva er det da som skjer i verdier og forby matingredienser basert på en avkroppen? Ved bruk av EEG på 80tallet viste studier grenset/sensitiv gruppe i samfunnet. Dette skaper at barn med ADHD fikk fysiologiske reaksjoner ved reaksjoner hos enkelte forskere og spesialister. inntak av enkelte kunstige fargestoffer. Det ble «Ønsker du å ta sjansen på at disse innledende synlige endringer i sentralnervesystemet, og økt studiene er feilaktige og sette barna i fare, eller ønsker hjerterytme. du å ta en sjanse på at studiene har rett?» Utsagnet «May have an adverse effect on activity and attention kommer fra professor Joel Nigg ved Oregon Health & in children.» Dette ble stemplet på flere pastaprodukter, Science University. Han hevder at vi må ta utgangs temahefte-42