fagLIg INNSpILL punkt i de studiene som fins, selv om enkelte av dem er svake og viser sprikende resultater, og at det er viktig å være føre var. En som støtter Joel Nigg er Bernard Weiss, pro fessor ved University of Rochester Medical Center. Han mener at vi skal beskytte alle grupper i samfunnet og at sårbare grupper bør ha tilstrekkelig informasjon om sammenhengen mellom hyper aktivitet og kunstige fargestoffer. Han mener at kunstige fargestoffer ikke bør bli tatt i bruk før det er grundig dokumentert at de ikke har en skadelig effekt på menneskelig helse og ikke omvendt. Som nevnt tidligere er forskningen innenfor dette temaet komplisert og komplekst. Det er derfor vanskelig å fastslå en kausalitet (årsakvirkning), og enda vanskeligere er det å bruke disse studiene som grunnlag for ADHDbehandling. Helsedirektoratet er svært forsiktig med å konkludere med en sammen heng mellom ADHDsymptomer og fargestoffer, men anerkjenner en mulig positiv effekt ved å eliminere kunstige fargestoffer i kostholdet til barn med ADHD. Dersom du ønsker å eliminere disse fargestoffene i en prøve periode, bør du ta kontakt med kyndig ernæringspersonell. Norsk ernæringsfaglig forening • NEFF er en fagforening som organiserer personer med bachelor og/eller master i ernæring. • Fungerer i dag som en interimgruppe i Fagforbundet. • Våre prioriteteringer er helsepolitisk arbeid, å skape en faglig arena og bidra til kompetanseheving. temahefte-42