HjeMMeLagD I avLaStNINgSbOLIgeN gøy å lage – godt å spise En dag pakket de ned hermetikkboksene og suppeposene og ga bort all ferdigmaten. Siden har brukerne fått hjemmelaget middag hver dag. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: KJETIl AlSVIK • Artikkelen er tidligere publisert i Fagbladet skrYter av staben: avdelingsleder Frank alendal er fornøyd med at maten i avlastningsboligen har blitt sunnere og mer variert. 30 mat til glede og besvær Kine Frøshaug Le og en kollega i avlastningsbolig nr. 30 i Stavanger ble utfordret til å ta et kurs i matlaging. – Jeg var ikke veldig glad i å lage mat. Nå er jeg blitt flinkere, og syns det er morsommere, sier hun. I dag er vernepleieren glad for at hun tok utfordringen og gjennomførte det ukelange kurset i regi av virksomheten Dagsenter og avlastning. Gode forbilder Det er ikke bare de to kursdeltakerne som er blitt flinkere til å lage mat. Også resten av staben i avlast ningsboligen har ifølge avdelingsleder Frank Alendal fått et annet forhold til ernæring og matlaging. – De to var gode forbilder for oss andre. De motiverte, oppmuntret – og iblant presset de oss litt. Alt i alt har de gjort en kjempegod jobb, syns han. – Fra begynnelsen var noen litt usikre på hvordan de skulle gå fram. Da forklarte vi oppskriften eller demonstrerte hvordan det kunne gjøres, forteller Kine Frøshaug Le. På kurset samlet de en del oppskrifter. Matlagingen går på rundgang mellom de ansatte i boligen, og permen med oppskrifter er lett tilgjengelig på kjøkkenet. Et vendepunkt Før var det ofte sånn at tida ikke strakk til til skikkelig matlaging. Da var det lett å ty til ei pakke eller en pose. Dessuten var det ikke så mange av de ansatte som lasinsjeli middagen. – Nå bruker vi god tid på maten. Alt lages fra grunnen. Og alle liker etter hvert å lage middag, sier Frøshaug Le. Hun er overbevist om at det er helt nødvendig å kvitte seg med alle poser og bokser for å lykkes. – Den dagen vi pakket ned og ga bort all ferdigmaten var et vendepunkt, mener hun. Sunt og variert Frank Alendal er fornøyd med staben som har bidratt til at maten er blitt sunnere og mer variert. – Før serverte vi gjerne en eller to ulike grønnsaker til middag. Nå varierer vi mellom ti og femten, og alle grønnsakene er friske. Det er klart at ungdommen får både sunnere og bedre mat enn de gjorde før, sier han. Daglig leder har også sett store endringer i appetitten til beboerne. – Tidligere var det ikke populært å servere fisk til ungdommene. Nå får de fisk to–tre ganger i uka, de forsyner seg flere ganger, og vi må ofte lage ekstra porsjoner, forteller han. Kine Frøshaug Le tror også det er fint for beboerne å se maten bli laget fra grunnen av. – Av og til deltar også noen av ungdommene i matlagingen. Da er de med på å bestemme hva som skal stå på menyen, og de hjelper til med å skrive handleliste, forteller hun. avlastningsbolig nr. 30 Gir avlastning til familier med ungdom mellom 13 og 18 år som har psykiatriske lidelser. Boligen er én av elleve boliger i virksomheten Dagsenter og avlastning i Stavanger kommune. Nr. 30 har 13 årsverk fordelt på 19 ansatte og 5 faste vikarer. Matkurs for ansatte i boliger Hobbykokk Arve Serigstad har laget et kurs for å høyne nivået på kompetansen blant de ansatte og kvaliteten på maten for brukerne. Serigstad står selv for undervisningen på kursene. Før og etter kurset følger han opp alle deltakerne ved besøk i boligene. I løpet av fem dager får de grunnlag for å lage variert og sunn mat. Når de kommer tilbake til arbeidsplassen, skal de videreformidle det de har lært. temahefte-42