Bestill Fagbladets temahefter på fagforbundet.no. Gå inn i Nettbutikken,Yrkesfagligetema Heftene er GRATIS! temaI temaheftene går Fagbladet dypere inn i problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen til medlemmer i Fagforbundet. Du kan også ha god nytte av hefter som tidligere er utgitt. FAGBLADETSTEMAHEFTER GIR DEGUTFORDRINGER, KUNNSKAP OG INSPIRASJON Uunnværlige sosialarbeidere For medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 38 profesjonell nærhet For medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 27 FOLKEHELSEARBEIDEREBestill Fagbladets temahefter på fagforbundet.no. Gå inn i Nettbutikken,Yrkesfagligetema Heftene er GRATIS! temaI temaheftene går Fagbladet dypere inn i problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen til medlemmer i Fagforbundet. Du kan også ha god nytte av hefter som tidligere er utgitt. FAGBLADETSTEMAHEFTER GIR DEGUTFORDRINGER, KUNNSKAP OG INSPIRASJON Uunnværlige sosialarbeidere For medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 38 profesjonell nærhet For medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 27 FOLKEHELSEARBEIDERE temahefte-42