Nettsider helsedirektoratet.no/folkehelse/ kosthold-og-ernering En side fra Helsedirektoratet om kosthold og ernæring. Her er kostråd og anbefalinger om mat i barnehager og skoler, arbeidsliv og serveringssteder, ernæringsarbeid i helse-og omsorgstjenesten, og statistikk og strategier. helsenorge.no/kosthold-og-ernaring Her finnes oppskrifter, kostråd og informasjon om Nøkkelhullet – tips om sunnere valg i butikkene. www.ntfe.no/utgaver/11-nr-2-2012/ 23-ernaering-og-psykisk-helse Norsk tidsskrift for ernæring med fokus på betydningen av ernæring og psykisk helse. www.utviklingssenter.no/kartlegging- av-ernaeringsstatus.179649.no En samleside med prosjekter fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Brosjyren Matlyst og smak fra Kreftforeningen med informasjon og kostråd til kreftpasienter, pårørende og helsepersonell. kreftforeningen.no søk på Matlyst og smak Mat og medisin: lærebok i generell og klinisk ernæring Drevon, Christian og Blomhoff, Rune, Cappelen Damm høyskoleforlaget, 2012 En lærebok i generell og klinisk ernæring. Den tar opp emner som belyser sammenhengen mellom kosthold, ernæring og helse, og gir en forståelse av at maten har en viktig plass i moderne medisin Matglede i barnehagen Tuset, Elly Herikstad og Langholm, Guri, Fagbokforlaget, (2013) Boka gir et innblikk i barns spise-og smaksutvikling, og teori om ernæring og kosthold. reflekterende processer: samtaler og samtaler om samtalerne. Andersen, T. (2005).Dansk Psykologisk Forlag. barne-og ungdomspsykiatri: nye perspektiver og uante muligheter. Hertz, S. (2011). Oslo: Gyldendal akademisk. Rapport fra Helsedirektoratet med anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. søk på anbefalinger om kosthold på www.helsedirektoratet.no er jeg syk eller opplever jeg kun utfordringer i livet? Hvordan kan overvekt som livsstrategi kobles til barndomstraumer? Westerhof, L. L. & Høgskolen i Vestfold, Institutt for helsefremmende arbeid. (2013). søk på Westerhof + er jeg syk Hefter, bøker og rapporter publiserte artikler Innbakost Grewal NK, Andersen LF, Sellen DW, Mosdøl A, Torheim LE (2015) Breastfeeding and complementary feeding practices in the first 6 months of life among Norwegian- Somali and Norwegian-Iraqi infants: the InnBaKost survey. Public Health Nutrition. søk på Hioa + grewal Wandel M, Terragni L, Nguyen C, Lyngstad J, Amundsen M, de Paoli MM: Breastfeeding among Somali mothers living in Norway: attitudes, practices and challenges. Submitted. søk på Hioa + terragni tIpS Og LeNker Grewal NK, Mosdøl, A, Aunan MB, Monsen C, Torheim LE (2014): Development and pilot testing of 24 hour multiplepass recall to assess dietary intake of toddlers of Somali- and Iraqi-born mothers living in Norway. Nutrients. søk på Hioa + grewal Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 OSLO tlf. 23 06 40 00 – faks 23 06 44 07 www.fagforbundet.no • www.fagbladet.no mat til glede og besvær 39 temahefte-42