Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Illustrasjoner: Johan Reisang. Medarbeidere: Ola Tømmerås, Vegard Velle, Ellen Stai. layout: Nylund Larsen AS. trykk: Ålgård Offset AS. Redaksjonen avsluttet 12. september 2016. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET 241 393 Trykksak Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 14-17 28-31 4–9 < 3 Leder < 4–9 Trondheim eiendom har full kontroll < 10–11 Faglig innspill: Vedlikehold må bli sexy < 12–13 Bærum ruster opp veinettet < 14–17 Rana: Kostbar kamp mot forfall < 18–19 Oslo: Sporveien på skinner igjen < 20–21 Faglig innspill: Verdt å ta vare på verdiene < 22–25 Vestfold: Riktig renhold er godt vedlikehold < 26–27 Faglig innspill: Hva bør kommunene gjøre med etterslepet? < 28–31 Underjordisk forfall vil koste milliarder < 32–33 Bergen sponser byggdriftere < 35 Tips og lesestoff INNHOLD Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Illustrasjoner: Johan Reisang. Medarbeidere: Ola Tømmerås, Vegard Velle, Ellen Stai. layout: Nylund Larsen AS. trykk: Ålgård Offset AS. Redaksjonen avsluttet 12. september 2016. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET 241 393 Trykksak Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 14-17 28-31 4–9 < 3 Leder < 4–9 Trondheim eiendom har full kontroll < 10–11 Faglig innspill: Vedlikehold må bli sexy < 12–13 Bærum ruster opp veinettet < 14–17 Rana: Kostbar kamp mot forfall < 18–19 Oslo: Sporveien på skinner igjen < 20–21 Faglig innspill: Verdt å ta vare på verdiene < 22–25 Vestfold: Riktig renhold er godt vedlikehold < 26–27 Faglig innspill: Hva bør kommunene gjøre med etterslepet? < 28–31 Underjordisk forfall vil koste milliarder < 32–33 Bergen sponser byggdriftere < 35 Tips og lesestoff INNHOLD temahefte-43