dårlig vedlikehold er dyrt 4 KINO Planlagt vedlikehold er alfa og omega norges beste storby: Etter en krevende snuoperasjon er Trondheim kåret til storbymester i eiendomsforvaltning i 2016. Tilstandsanalyser, gjennomtenkte planer og dyktige medarbeidere er nøkkelen til suksessen. Tekst: ELLEN STAI Foto: ANDERS STAI FOUGNER viktig veDlikeholD: taket på det ene velferdssenteret som driftsoperatør Merethe kanestrøm kjøsnes er ansvarlig for skal overhales. hun bistår trondheim eiendoms prosjektleder for å sikre at arbeidet utføres i henhold til bestilling og hMs-krav. 4 KINO Planlagt vedlikehold er alfa og omega norges beste storby: Etter en krevende snuoperasjon er Trondheim kåret til storbymester i eiendomsforvaltning i 2016. Tilstandsanalyser, gjennomtenkte planer og dyktige medarbeidere er nøkkelen til suksessen. Tekst: ELLEN STAI Foto: ANDERS STAI FOUGNER viktig veDlikeholD: taket på det ene velferdssenteret som driftsoperatør Merethe kanestrøm kjøsnes er ansvarlig for skal overhales. hun bistår trondheim eiendoms prosjektleder for å sikre at arbeidet utføres i henhold til bestilling og hMs-krav. temahefte-43