– Heldigvis har vi en helkommunal modell. Vi har ansvar for byggene fra vogge til grav og har ingen eksterne å skylde på, sier Torbjørn Thoresen, administrativ leder for driftsavdelingen. – Det vi har gjort er egentlig ikke så vanskelig, men vi har tatt noen viktige grep. Spisset kompetansen vår og konsentrert oss om kjerneoppgavene. Jeg hever fanen for planlagt vedlikehold, utført av dyktige håndverkere med fagbrevet i orden. Snudde skuta Nå går det meste på skinner i Trondheim eiendom. Men sånn har det ikke alltid vært. Lenge gikk mesteparten av budsjettet til krisehåndtering. Rektorene og sykehjemsbestyrerne som ropte TrONDHeIM I TeT høyest fikk mest. Men ingenting monnet, og ved likeholdsetterslepet vokste seg større for hvert år. Omslaget kom i 2003. Alle skoler og barnehager skulle godkjennes etter nye retningslinjer og miljøkrav, og hele førti prosent av skolearealet strøk til eksamen. Også ved skolene som slapp gjennom nåløyet var det avvik, feil og mangler. Da sannheten kom på bordet ble det etablert et samarbeid mellom bygningseier Trondheim eiendom, skoleeier kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, og tilsynsmyndigheten, Miljøenheten i kommunen. Millionsatsing Tilstanden ble kartlagt og dokumentert med foto, og alt arbeidet som måtte gjøres på kort og lang sikt ble prioritert. Politikerne ble presentert for en grundig tilstandsbeskrivelse og en overordnet, gjennomarbeidet plan for hele skolesektoren, noe som blant annet utløste en miljøtiltaksplan til en verdi av 200 millioner. – Rita Ottervik var den gangen nyvalgt ordfører for Arbeiderpartiet. Hun sa at det skulle brukes en million på skole hver eneste dag i årene framover, og det løftet holdt hun, forteller Tormund Ledang Husøy, avdelingsleder for vedlikehold i Trondheim eiendom. Han berømmer politikerne som har forstått alvoret. Dyktig trio: trondheim eiendom representert ved lederne for de tre operative enhetene som samarbeider tett. Fra venstre torbjørn thoresen, drift, ida kvammen, renhold og tormund ledang husøy, vedlikehold. < temahefte-43