TrONDHeIM I TeT – Mange er misunnelige på oss som har så gode budsjetter, men hadde vi fortsatt å klatte penger utover uten synlige resultater ville politikerne neppe vært like rause, understreker Husøy. – Vi la planer og var tro mot dem. Jo flinkere vi var, jo mer penger fikk vi. Politikere vil ha resultater når de bevilger store summer, og i Trondheim har de sett at vi har levert. Norgesmester I 2013 var alle skoler og barnehager godkjent. Verstingene fra ti år tilbake var jevnet med jorda og erstattet av nybygg tilpasset dagens pedagogikk og miljøkrav, mens andre skoler er ombygd og har fått en betydelig standardheving. I 2013 ble Trondheim kommunal norgesmester i vedlikehold av skoler, men suksessen er ikke forbeholdt skolesektoren. Trondheim eiendom er også ansvarlig for en rekke barnehager, sykehjem, idrettshaller, serviceboliger, kulturbygg og ikke minst 4000 leiligheter. Her var det også store etterslep og mye å ta tak i for ti år siden. Møysommelig er etterslepet kortet ned, bit for bit, år for år, og slik vil de etter hvert bli a jour. goDt sAMArBeiD: Driftsoperatør Merethe kanestrøm kjøsnes og renholder Marthe skaar er gode kolleger og medlemmer av Fagforbundet. Med tretti års erfaring har skaar mye å bidra med i byggemøtene. kanestrøm kjøsnes er ansvarlig for løpende drift av alle tekniske installasjoner i to helse- og velferdssentre og trives med yrkesvalget og arbeidsgiver trondheim eiendom. Det er ikke en, men mange årsaker til den trønderske suksessen. Ledelsen har omorganisert enheten flere ganger før de landet på dagens modell, der likestilte avdelinger for drift, vedlikehold og renhold samarbeider tett. Proffe planer – Vi har profesjonalisert oss i alle ledd, understreker vedlikeholdssjef Husøy. – Å drifte bygninger i det daglige og det å planlegge og gjennomføre vedlikehold er to ulike fag. Derfor har vi ansatt arkitekter og ingeniører som prosjektledere for vedlikehold, de planlegger og følger opp tett. Før manglet vi oversikt, vi hadde mer enn nok med brannslukking. Nå baserer vi oss på tilstandsanalyser, og alt vedlikehold er nøye planlagt, understreker han. I Trondheim eiendom skilles det strengt mellom drift og vedlikehold. Tidligere var det en pott. Reparasjoner defineres som en del av den daglige driften, mens utskiftinger tas når de aktuelle bygningene har vedlikeholdsår. For boliger skjer dette hvert sjette år, de andre byggene har en fire års syklus. – Før var det mange klager, men nå vet alle 6 temahefte-43