verneverDig: Driftsoperatør vala egilsdottir Murdin er stolt av arbeidet som er gjort med den verneverdige villaen. Den er nå bolig for flyktninger. oPPgrADeres: Perslia er en omsorgsbolig for funksjonshemmede barn. trondheim eiendom håper å kunne ruste opp uteområdet i samarbeid med rådmannen. gode boliger til alle – Jeg har driftsdag annenhver uke på alle byggene mine, forteller driftsoperatør Vala Egilsdottir Murdin. Hun har ansvar for såkalte formålsbygg, kommunale institusjoner av varierende størrelse. Vi er med til Perslia barnebolig, som har hovedvedlikeholdsår. Vinduer og dører skal skiftes, ventilasjonsanlegget utbedres og badene skal få nye golv. På uteområdet er høye kanter rundt lekeplassen snublefeller for svaksynte barn og de som bruker rullestol. Lekestativene er utdatert og må skiftes, på ønskelisten står også utplaning av området og et asfaltspor rundt huset, slik at rullestolbrukerne kan ta seg fram. Noe av arbeidet hører inn under Trondheim eiendoms vedlikeholdsavdeling, resten krever en ekstrabevilgning. Derfor er man i dialog med rådmannens fagstab. Verneverdig villa Driftsoperatøren trives bak rattet. Det kommer godt med når man har ansvar for tolv bygninger og daglig loggfører fem til sju mil. Vi kjører videre til en ærverdig villa som er totalrenovert og nå er hjem for mindreårige, enslige flykt ninger. Vala Egilsdottir Murdin slår stolt ut med armen mot smårutete vinduer med felter av farget glass. Ingen grunn til å mistro henne når hun sier hun føler eierskap til byggene «sine». – Huset er verneverdig, så vi har reparert alle de originale vinduene. Er det ikke flott? 8 temahefte-43