TrONDHeIM I TeT kliMAvennlig skole: åsveien er blant de skolene trondheim eiendom valgte å rive. i dag er den en av norges mest moderne og klima vennlige skoler. i 2015 var åsveien skole en av fem nominerte til årets bygg (våler kirke vant). (Foto: Jan lillehamre) Modell som gir resultater • Sidestilte avdelinger for renhold, drift og vedlikehold samarbeider tett. • Forvaltningsstab og byggteknisk stab er styrket med flere fagingeniører. Arkitekter og ingeniører er prosjektledere for vedlikehold, noe som gir bedre planlegging, gjennomføring, økonomistyring og kontroll. Det skilles strengt mellom driftskostnader og hva som er investeringer og kan lånefinansieres. • Driftsoperatører (vaktmestre) på skolene var tidligere underlagt rektor, og oppgavene varierte mye fra skole til skole. Nå er alle ansatt i driftsavdelingen der arbeidet er satt i system. • Alt renhold foregår på dagtid. Hovedrenhold gjøres ikke lenger årlig, men periodisk, i henhold til innemiljøstandarden, nivå 4. • Skoleledere, sykehjemsbestyrere og andre administrative ledere er informert om planer for drift og vedlikehold slik at de vet hva som skal gjøres. Dermed slipper de å bruke tid og energi på å purre. • Når nye lover og forskrifter utløser behov for ombygging eller oppgradering, må pengene bevilges i tillegg til vedlikeholdsbudsjettet. Godt samarbeid med andre ledd i kommunen er derfor viktig. Trondheim eiendom rapporterer til bystyret hvert tertial. Trondheim eiendom har 553 ansatte og ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunens bygninger, totalt 1.230.000 kvm (982.000 kvm eies, 248.000 kvm leies), fordelt på: - 56 grunnskoler - 120 barnehager - 3900 boliger -28 helse-og velferdssentra - kultur- og idrettsbygg - administrasjonsbygg Innovasjon I 2015 fikk Trondheim eiendom kommunens innovasjonspris, blant annet fordi de har begynt å bruke droner til å inspisere takrennene. Det er også meningen å bruke droner for å avdekke vedlikeholdsbehov på yttertak. Slik sparer man tid og penger, blant annet til leie av lift og papirarbeid i forbindelse med leie av gategrunn der det er påkrevd. Idéen kom fra driftsoperatør og fagforbundsmedlem Merethe Kanestrøm Kjøsnes. Renhold er også en innovativ avdeling som for tiden tester bruken av roboter. De har nylig tatt i bruk et vindusvaskesystem som drives av rent vann fra springen som renses gjennom flere filtre. Der renholderne tidligere trengte lift som gikk på diesel og brukte tre dager på en skole, bruker de nå tre timer pr skole, uten å forurense, og med veldig godt resultat. temahefte-43