ruster oPP storstuA: sandvika sentrum skal revitaliseres, og Bærum vei har vært tungt inne i planleggingsfasen. Fagleder Alexander vatnehagen viser hvordan hellene sprekker opp. Dreneringen er ikke er god nok, så vann har trengt inn og underminert dekket. Bærum på rett vei I likhet med resten av landets kommuner kartla Bærum i 2015 tilstanden på sine 500 kilometer veier og 2,2 kilometer broer. Nå gjelder det å redusere et vedlikeholdsetterslep på 90 millioner samtidig som veinettet rustes opp til å tåle klimautfordringene. Tekst: ELLEN STAI Foto: ANDERS STAI FOUGNER – Vi har vurdert samleveier, gangveier, veivurdering av tilstanden til blant annet veidekke, legemer og skilt, blant annet. Da må vi ha god fundament, bærekonstruksjon på broer, veiutstyr oversikt over grøfter, drenering og rekkverk, forog miljøtiltak. Det er altså ikke foretatt befaringer teller avdelingsleder Kurt Bøystad i Bærum eller utført praktiske målinger i forbindelse med kommunes tjenestested Vei og trafikk om den undersøkelsen. landsomfattende kartleggingen i regi av KS og Multiconsult. Lærer av andre Fagleder Alexander Vatnehagen forklarer at I tråd med framgangsformler fra Multiconsult hver enkelt kommune selv har stått for kartlegble det fastsatt en tilstandsgrad på alle de ulike gingen, som er en teoretisk gjennomgang og elementene som var med i vurderingen. Til 12 temahefte-43