tAr BAllen: Avdelingsingeniør Bergersen og Byggdrift rana er mer enn klar til å ta ballen når politikerne bestemmer hva som skal gjøres. i bakgrunnen er Mo ungdomsskole med bygninger fra tre forskjellige generasjoner. tØrrskoDD: Bydriftssjef ståle lysfjord og avdelingsingeniør geir Bergersen i Mo i ranas oppvarmede gågate. en installasjon som krever nitid overvåking for ikke å bli for dyr. byggeog oppussingsprosjekter. Anleggsmarkedet er i stadig endring. Prisen for et prosjekt kan være kraftig endret fra et politisk vedtak gjøres til det gjennomføres. – I høst skal Byggdrift legge fram en analyse på forskjellen mellom å drifte og vedlikeholde med eksisterende standard, og å oppdatere til dagens standard, opplyser Henriksen. Stor overkapasitet Det som er helt sikkert er at Rana må gjøre mange valg framover. De har skolebygninger med en total kapasitet på 4700 elever, selv om kommunen aldri har hatt mer enn 3000 skolebarn. De har en idrettshall som trenger nytt tak, en svømmehall mange ville misunt dem, men som ikke driftes av seg selv, og 300 kilometer med kommunale veier. – Det er veldig mye jobb på hver eneste bygning; også de som ikke er i bruk må vedlikeholdes, påpeker avdelingsingeniør Geir Bergersen. Nå har politikerne vedtatt å legge ned tre skoler, men det 16 temahefte-43