TØFFe VaLg I raNa var etter en ganske opphetet debatt i lokalmiljøet. Byggdrift har jobbet målrettet i elleve år med Facilitprogrammet. Nå kan Bergersen demonstrere et system med oversikt over hver krik og krok, hver installasjon, hver reparasjon, hvem som har reparert, hvert innkjøp og garantitid og kommende behov. Alt satt opp mot hva som til enhver tid fins av tilgjengelig midler på budsjettet. – Da vi begynte, fantes noen bøker og opptegninger, og stort sett bare det, forteller Bergersen. Nå er alt registrert i sentrale databaser. – Når en av oss forlater skuta, skal ikke nestemann bruke lang tid på å finne ut av ting. De som kommer etter oss skal ha samme oversikt i detalj som den vi har, fastslår han. Sentraliserte driften Da de begynte jobben for elleve år siden, så de straks at energibruken eskalerte i kommunen. Kartlegging viste behov for både økt kompetanse og forbedringer på ventilasjonssystemene. – Vi så at det ville bli vanskelig å få ut kompetanse til alle anlegg, og valgte å sentralisere driftsteknikerne, sier Bergersen. – Det var en kontroversiell avgjørelse. Mange vil ha byggdrifterne ute på sine bygg. – Vi er 21 driftsteknikere som jobber i pool. I dag hører vi ikke om noen som ønsker seg tilbake, forteller Bergersen og Henriksen. En nøkkelfaktor for å lykkes med å sentralisere driftsteknikerne, mener de er egne renholdere. – De er driftsteknikernes øyne og ører ute i bygningene. Ved hjelp av nettbrettet sender de fortløpende meldinger med bilde om feil, skader og mangler, forteller Bergersen. Spare penger I dag kan Rana skilte med sentralstyring av varmen i 35 – nær alle – av kommunens bygninger. Det er det ikke mange kommuner som kan. Innsparingen er enorm. På en skole ble forbruket redusert fra 1,6 millioner kwh til 0,6 millioner kwh i året. – Driftsteknikerne fjernstyrer etter værmelding oversikt: når geir Bergersen og kollegene logger seg på, får de oversikt over hver detalj på alle installasjoner, hva som er gjort, hva som skal gjøres og hvor mye penger de har til å gjøre det. systemene tar år å bygge opp. og faktisk vær. På sykehjemmet kan det for eksempel bestilles høyere varme til ett rom, dersom en beboer eller pasient trenger det, forklarer Bergersen. Parallelt har oljekjeler blitt byttet ut. Avdelingen har nå ansvar for fem fjernvarmeanlegg på pellets. Med oversikten avdekker også avdelingen nye potensialer for mer effektiv drift, og kan legge dokumentasjonen fram for politikerne. For eksempel fikk avdelingen en halv million kroner til å renovere teknisk utstyr i det kommunale badet for seks år siden. Pengene gikk til nye kompressorer, ny varmeveksler og legionellasikring. Investeringen har spart kommunen for 200.000 i året på redusert energibruk. Innfører internleie Neste milepæl for Rana kommune blir internhusleie. Oppstart blir 1. januar 2018. Kommunen håper med det å få fram faktiske kostnader ved å drifte og vedlikeholde bygningene. – Det blir inngått brukeravtale for alle bygningene. Leder i formålsbygget betaler vedlikehold, renhold, avfallshåndtering og energibruk. Det kan også gi en gevinst i mer bevisst bruk av bygningene, sier Henriksen. Byggdrift Mo i rana • 21 driftsteknikere. • 50 renholdere. • 15 skolebygninger, 9 barnehager, 16 helse- og omsorgsbygg og 4 kulturbygg. Har idrettshall og svømmehall med bade- land. • Bruker FDVsystemet Facilit for oversikt, fjerndirigering av energibruk og helpdesk for brukere. • Renholderne registrerer feil, skader og mangler og sender bilder og melding fortløpende fra nettbrett til helpdesken. temahefte-43