pÅ sKINNer IgJeN Ny epoke for sporveien Oslo sMiDig: Alt må klaffe når 102 t-banevogner skal ryddes og vaskes i løpet av natta. siste tog: Arbeidslaget er i full gang med å sveise nye skinner når siste tog mot byen passerer vettakollen stasjon, like over midnatt. De halvsovende passasjerene enser det knapt. vedlikehold av materiell og infrastruktur har vært et mareritt i sporveien oslo (tidligere oslo sporveier). Fagbladet har i flere reportasjer beskrevet kampen mot klokka for å få nedslitt og dårlig fungerende materiell tilbake på skinnene i løpet av natta. Dette har skjedd: • På nittitallet bestilte Oslo nye trikker. De var spesielt tunge og har banket i stykker skinnegang og underlag i årevis. Løsninger for vask og vedlikehold bærer preg av at ansatte ikke var tatt med på råd før innkjøp. I tillegg tåler de italienske trikkene dårlig vær og føreforhold i Oslo. • Nå er Oslo midt i prekvalifiseringsrundene for leverandører til 87 nye trikker, som har vært valgløftet til både rød-grønne og Venstre. Ansatte er tett med på plan- legging og utforming av krav. Forventningene er store til de første trikkene som kan komme allerede i 2019. • Under borgerlige byråder ble Oslo Sporveier delt opp i nesten 20 selskaper som bestilte og utførte tjenester for hverandre. Bestiller- og utførermodellen kostet et titalls millioner hvert år i økt byråkrati, slo eksterne rapporter fast. Den hindret i tillegg kontinuerlig vedlikeholdsarbeid, siden oppgaver ikke ble bestilt før det var tvingende nødvendig. • Nå er Sporveien Oslo gjenoppstått, og det såkalte Kollektivtransportproduksjon AS med alle sine underselskaper er begravd. Alle jobber i ett selskap. Vedlikehold gjøres fortløpende. • I 2011 ville daværende byråd for samferdsel i Oslo, Jøran Kallmyr (Frp), kvitte seg med alle selskapene og 3600 sporveisansatte, og forberedte anbudsutsetting av driften. Etter lokalvalg og byrådsskifte senere samme år, stoppet byråd Ola Elvestuen (V) anbudsprosessen. • På fire år har Oslo sporveier effektivisert for 455,5 millioner kroner, tilsvarende to millioner kroner hver eneste uke i fire år uten å nedbemanne en eneste stilling. Kostnad for hver kollektivreise er redusert med 20 prosent. Kollektivtilbudet er forbedret, og flere enn noen ganger reiser med trikk eller bane. Vedlikeholdsetterslepet er hentet inn. – Løsningen for å lykkes var bedriftsdemokrati og godt samarbeid med fagforeningene, sier konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø. 18 temahefte-43