kAMP Mot klokkA: klokka 03.52 skal siste trikk være ute av vaskelinja og klar for verksted, uansett hvor mye søle, sand og søppel som ligger igjen etter passasjerene. trikkene fra 90-tallet er en utfordring også for renholderne. temahefte-43