tidligere tok unna vannmassene er ikke lenger tilstrekkelige og må bygges om. Klimaendringer er en stor utfordring for vannforsyningen. Mer ekstrem nedbør gir større avrenning og mer forurenset råvann. Det er dyrt å være fattig, heter det. Nå kan vi sikkert diskutere hvor fattige for eksempel kommunene er, men at de bruker for lite på vedlikehold er hevet over tvil. Når et kommunestyre velger bort profesjonelt renhold utført av egne dyktige medarbeidere, risikerer de å tape mye. Det krever kunnskap og kompetanse for å vite hvilke overflater som tåler hva og hvordan de best kan vedlikeholdes, men ensidig fokus på pris kan innebære at de som får oppdraget ikke har denne kompetansen. Dermed er faren stor for at forfallet øker. Til nå har kommunene hatt egne ansatte som kan følge opp det som skjer i kommunen. De ansatte i teknisk avdeling bare fikset hullet i veien når de så det, og vaktmesteren tok tak i det som skjedde på skolen med det samme det skjedde. Gode byggdriftere som står for fortløpende vedlikehold, øker levetiden på byggene. Bygningene holder lenger, men kanskje like viktig: De fungerer bedre for alle som skal jobbe eller bo i dem. I dag velger stadig flere offentlige etater ulike varianter av bestillerutførermodellen. Gjennom et innviklet system må et oppdrag, en tett vask for eksempel, gjennom mange ledd før en ekstern leverandør ordner opp. Det blir dyrt og ufornuftig. Dessuten mister vi den interne ekspertisen på anleggene, og det blir mye vanskeligere å ta opp igjen drift i egenregi hvis det er ønskelig. Fortløpende vedlikehold i egenregi innebærer at kompetente folk løser problemene når de oppstår, vedlikeholdet blir bedre og vi sparer store summer i det lange løp. FagLIg INNspILL dårlig vedlikehold er dyrt 21 temahefte-43