LIVsVIKTIg reNHOLD – Når det gjelder daglig renhold er det viktig å få tatt kontaktpunkter, som for eksempel dørhåndtak, i tillegg til gulv, der ungene elsker å ligge og leke. Der må vi nullstille bakteriefloraen, derfor er jeg nøye med å variere mellom ulike phverdier og vasker med surt og alkalisk på ulike dager, sier hun. Polering og boning er viktig for å vedlikeholde og bevare belegg, og både metoder og tidsintervaller må planlegges nøye for å få dem til å vare så lenge som mulig. Boning er en stor operasjon, for først må belegget skrubbes helt rent. Derfor sørger Frugaard for å gjøre dette arbeidet på dager når barnehagen er stengt. stort AnsvAr: Cecilie Renhold = vedlikehold Frugaard og kollega Phimpreeya Brodtkorb Fagbladet er på besøk sammen med Inge Hofsøy, har ansvar for renholdet opplæringsansvarlig for renholdet i Horten kom av hver sin etasje på mune og fylkesseksjonsleder SST i Fagforbundet, sykehjemmet. Begge er avdeling Vestfold, og bestefar til ett av barna i medlem av Fagforbundet. barnehagen. Han understreker at vedlikeholdsjobben starter på dag én når et bygg er nytt. – Riktig utført renhold er kjempeviktig, både når det gjelder vedlikehold og for å oppfylle folkehelselovens krav og pålegg, sier han. – Straks vi kutter ned på renholdet går det på vedlikeholdet løs. Belegg og interiør blir veldig fort slitt hvis det ikke gjøres rent ofte nok og på riktig måte. Et slitt belegg trekker til seg skitt og støv og er mye tyngre å vaske, så dermed risikerer vi å få sykemeldinger i tillegg, med alt det fører med seg, sier Hofsøy. Vern mot konkurranseutsetting I barnehagen rapporterer Frugaard alt unormalt hun oppdager på runden sin, enten det er en flenge i et belegg, et blandebatteri som lekker eller spiker som stikker ut av en list. At småting raskt oppdages og repareres er avgjørende for godt vedlikehold. – Cecilie har øynene med seg og vet hva som 24 temahefte-43