sKJULT FOrFaLL ForFAll unDer BAkken: norges vann- og avløpsnett er i elendig forfatning. tjue prosent bør skiftes øyeblikkelig, etterslepet har nådd 110 milliarder kroner. vi ligger på jumboplass i europa, og forskere mener avløpsnettet vårt ikke holder vestlig standard. Det står ikke så bra til med det underjordiske Norge. Det lekker både kloakk og drikkevann i mengder som ikke kan sammenliknes med noe annet vestlig land. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: ERIK M. SUNDT Professor Oddvar G. Lindholm har forsket på landets underjordiske infrastruktur. Sammen med daværende instituttleder Jarle T. Bjerkholt ved Institutt for matematiske realfag, Norges Miljøog Biovitenskapelige Universitetet (NMBU), la han for fire år siden fram urovek kende resultater. – Det vil ta 200 år å fornye avløpsnettet med dagens utskiftningstempo. Vi skyver en milliardregning foran oss, sier han. Mange kommuner har forbedret deler av nettet siden den gangen, men er langt fra a jour. Samtidig blir regnskyllene kraftigere og hyppigere. – Nordmenn betaler lite for vannog avløpstjenester sammenliknet med resten av Europa. Politiske partier vil tekkes organisasjoner som jobber for lavere avgifter og gebyrer. Det er forståelig, da disse representerer mange velgere, men det er ugunstig for vannog avløpssektoren som drives etter selvkostprinsippet, forklarer Lindholm. Ikke vestlig standard – Vi er så til de grader et annerledesland når det kommer til vann og avløp, sier forskeren. I korte trekk beskriver han tilstanden slik: – 20 prosent av avløpsnettet burde vært skiftet ut straks. Med dagens takt vil det ta 40 år å forbedre det mest kritiske. I mellomtida vil store deler av det øvrige nettet ha forfalt. Etterslepet har nådd 110 milliarder kroner. Dyrt, dårlig og usikkert 40 prosent av drikkevannet lekker ut gjennom sprekker og hull i rørene. Det er trolig verdensrekord i vannsløsing, men ikke et problem i seg selv. – Norge har enorme vannreserver. Vi bruker knapt to prosent av tilgjengelig drikkevann. < Vann og avløp viktigst Vann- og avløpssystemer er en forutsetning for en moderne sivilisasjon, og det viktigste medisinske framskrittet verden har gjort siden 1840. Det mente leserne av British Medical Journal da de ble invitert til å diskutere hva som er viktigst for folkehelsa. Fungerende avløpsnett og rent drikkevann ble vurdert som viktigere enn både antibiotika, vaksiner og oppdagelsen av DNA. temahefte-43