sKJULT FOrFaLL stoPPet utsliPPene: oslo kommune har vært forskånet for store utslipp etter at byen investerte 1,3 milliarder kroner i prosjektet Midgardsormen. Det består av et enormt underjordisk reservoar, fra grünerløkka til Bjørvika, som samler opp avløpsvannet ved styrtregn. (Foto: vann- og avløpsetaten i oslo) Overbelastning If skadeforsikring beregner at kloakkoversvømmelser i norske husstander koster om lag en milliard kroner årlig. Fornying Med dagens utskiftningstakt på vann- og avløpsrør vil det ta 200 år før ledningsnettet er fornyet. Kilder: Kostra/Statistisk sentralbyrå Antall meter avløps- og vannledninger i Norge tilsvarer nesten det dobbelte av jordas omkrets ved ekvator. Avløpsrør • 35,5 millioner meter • 976.000 meter er fra før 2. verdenskrig • 2,1 millioner meter er lagt mellom 1940 og 1959 • 9,1 millioner meter er lagt mellom 1960 og 1979 • 9,8 millioner meter er lagt mellom 1980 og 1999 • 5,9 millioner meter er lagt etter år 2000 • 7,6 millioner meter har ukjent alder • Fornyet 204.000 meter i året siste tre år vannrør • 42,9 millioner meter • Fornyet 271.000 meter i året siste tre år • Total mengde vann fra kommunale vannverk til ledningsnettet: 722.000.000 kubikkmeter • Mengde vann som lekker ut: 234.117.762 kubikkmeter lekkasjer • Årlig lekker 234 millioner kubikkmeter vann ut av sprekker og hull i norske vannrør. • Det tilsvarer 641.000 kubikkmeter hver dag, eller 7420 liter hvert eneste sekund døgnet rundt. • De enorme lekkasjene utgjør en hygienisk fare. Der drikkevann renner ut, kan kloakk suges inn fordi dårlige kloakkrør ligger i de samme grøftene. • Ved ekstremregn kan vannmengden i avløpsnettet øke 50 ganger. Det er for mye for de fleste ledningsnett. • Så godt som ingen kommuner i Norge har oppsamling for overløpsvann ved kraftig regn. Da slippes kloakken urenset ut. • I EU er medlemslandene pålagt å anlegge oppsamlingssystem for overløp. • Oslo kommune har bygget et enormt oppsamlingssystem for å unngå styrtutslipp, et prosjekt kalt Midgardsormen. Det ble offisielt åpnet i 2014. Norge under bakken temahefte-43