Vedlikeholdstekniker Kristian Nystøl er blant dem som videreutdanner seg i byggdrifterfaget. – Jeg tar faget fordi jeg føler jeg trenger å lære mer. Dette er framtida, mener han. Bergen kommune tar nå grep for å fornye og forbedre eiendomsmassen sin. Etter sterke reaksjoner fra foreldre og negative oppslag i mediene om skoler i dårlig forfatning og med skadelig inneklima, har kommunen trådt til for å rette opp problemene. – I 2012 ble vi hengt ut i NRK Brennpunkt. Etterpå har tingene endret seg drastisk, sier Harald Blytt, leder i Etat for bygg og eiendom i Bergen kommune. Lønnsøkning på 20.000 Etat for bygg og eiendom har rekommunalisert vaktmesterne, gjennomført en tilstandskart legging av samtlige offentlige bygg og fordoblet antallet vedlikeholdsingeniører. Driftsog vedlikeholdsbudsjettet er også fordoblet siden 2012, og byggebudsjettet er økt vesentlig. Nå satser kommunen på å utdanne flest mulig byggdriftere. Det skjer ved å videreutdanne dagens vaktmestere og vedlikeholdsteknikere, og ved å rekruttere ferdigutdannede elever rett fra skolebenken. Ikke alle vedlikeholdsteknikere tar lærefaget, men alle oppfordres til å ta den nye utdanningen. Påskjønnelsen er økt kompetanse og en lønnsøkning på 20.000 kroner i året. De som allerede har fem års erfaring som vaktmester, trenger en ettårig påbygging på fire timer i uka. Ellers er yrkesfaget treårig. Tverrfaglig kompetanse Vedlikeholdsteknikerne blir organisert i team med en håndfull personer i hvert av de 24 arbeidslagene. Teamene er sammensatt med tverrfaglig kompetanse, folk med kunnskap innenfor brannsikring, tømring, elektroog rørleggerfag som kan bistå hverandre. Hver enkelt vedlikeholdstekniker har ansvaret for hver sine bygg. – At hvert bygg får en ansvarsperson med et helhetlig ansvar for bygget, er den beste utnyttelsen av de menneskelige ressursene vi har, mener Blytt. Én mann, ett bygg Tidligere hadde gjerne flere personer med ulik kompetanse ansvaret for et offentlige bygg. Den som fant problemet, fikk ikke nødvendigvis lov til å rette på det, siden han satt på feil kompetanse. Han rapporterte i stedet problemet videre, og etaten sørget for at en annen vaktmester med mer relevant kompetanse tok over. Samkjøringen var dårlig, og ting tok tid. – I dag trenger ikke den ene melde fra til den andre, som melder fra til den tredje. Vedlikeholdsteknikerne tar større ansvar, og rektorene kan konsentrere seg om å være rektor og overlate ansvaret for den tekniske skoledriften til vedlikeholdsteknikeren, sier Blytt. Økt tillit til vedlikeholdsteknikeren Vedlikeholdsteknikere, som har byggdrifterfaget i bunnen, skal kunne feilsøke og finne ut hva som er galt med ventilasjonsanlegget når det lager en ulyd, eller starte opp varmegjenvinnerne hvis disse stopper. Det er planlagt at byggdrifterne vil få utvidet bestillingsrettighetene, fra 10.000 til 30.000 kroner. De trenger dermed ikke sende en avviksmelding som må godkjennes av etaten før de kan sette i gang og bestille nødvendig materiell. I tillegg er det planlagt at alle fakturaer fra underleverandører skal godkjennes av vedlikeholdsteknikerne. Slik kan de melde fra om eventuelle feil som er gjort av underleverandørene. Eksamineringen går for sakte Vedlikeholdstekniker Kristian Nystøl har ansvaret for to skoler og én barnehage. – Jeg trives mye bedre i dag. Jobben er mer allsidig, syns han. Det største problemet akkurat nå er at mange av dem som har fulgt den teoretiske undervisningen ikke har fått tatt fagprøven. Eksamineringen har gått for sakte og henger etter. – Vi prøver nå å ta tak i dette problemet, sier Harald Blytt. vinn-vinn: vedlikeholdstekniker kristian nystøl (til høyre) har fått en mer interessant jobb, mens etatleder harald Blytt kan glede seg over at alt går bedre nå som fagarbeidere har fått ansvar for hver sine bygg. Byggdrifterfaget • Ble godkjent som lærefag i januar 2013. • Høsten 2014 kom de første tilbudene om teoretisk utdanning i faget. • Faget har en prøvetid på seks år. I løpet av disse årene må mange nok ha tatt fagprøven for at faget skal bli videreført som en permanent ordning. • Arbeidsoppgaver: Drift og tilsyn av tekniske anlegg i bygg, for eksempel ventilasjon, kjøling, heisanlegg, varmesentral og energioppfølging. Oppfølging av underleverandører og serviceavtaler. Generelle vaktmesterrelaterte oppgaver. • AOF, Folkeuniversitetet og Fagakademiet tilbyr teoriundervisning. De som ønsker å ta fagbrev, kan søke om økonomisk støtte fra Fagforbundets utdanningsstipend. temahefte-43