FAGBLADETS TEMAHEFTER GIRDEG UTFORDRINGER, KUNNSKAP OG INSPIRASJON FAGBLADETS TEMAHEFTER GIRDEG UTFORDRINGER, KUNNSKAP OG INSPIRASJON tema I temaheftene går Fagbladet dypere inn i problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen til medlemmer i Fagforbundet. Du kan også ha god nytte av hefter som tidligere er utgitt. Bestill Fagbladets temahefter på fagforbundet.no. Gå inn i Nettbutikken, Yrkesfaglige temahefter. Heftene er GRATIS! grønne løsningerFor medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 38 For medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 31LivsLang Læring For medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 34 konkurranseutsettingFor medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 27 FOLKEHELSEARBEIDERETemahefte nr. 16 For medlemmer i Fagforbundet KLIMAKOMMUNE 34 dårlig vedlikehold er dyrt temahefte-43