dårlig vedlikehold er dyrt 35 Finn fleire artiklar og meir lesestoff om temaet vedlikehaldsetterslep: norsk kommunalteknisk forening www.kommunalteknikk.no norsk vann www.norskvann.no rapport fra rådgivende ingeniørers Forening: Norges tilstand 2015 www.rif.no ks: Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold — En veileder for folkevalgte og rådmenn www.ks.no Masteroppgåve: erik t. hirth: Vedlikehold av kommunale bygg — Hvordan skape interesse blant politikere? brage.bibsys.no TIps Og LeNKer Konferansen tar for seg utfordringer knyttet til infrastruktur og klimaendringer. Blant annet ser vi på hvordan nye løsninger og teknologi kombinert med eksisterende kunnskap og fokus på lokale forhold bidrar til stadig mer miljøvennlig og sikker infrastruktur, bygg og byplanlegging. Målgruppa er studenter (gratis), samfunnsplanleggere, byplanleggere, eiendomsforvaltere, ingeniører, arkitekter, byggesaksbehandlere, rådgivere og andre aktuelle yrkesgrupper i teknisk sektor, spesielt innenfor vann og avløp. Frist for påmelding er 10. oktober. Se program og meld deg på: www.fagforbundet.no Fagbok fra vegvesenet Vegvesenet står bak en lærebok i drift og vedlikehold av veier, utgitt første gang i 2011. Boka brukes av studenter på høgskoler og universiteter der de underviser i drift og vedlikehold, samt ved flere av skolene som underviser i vegfag. Boka ble revidert i 2015 og kan lastes ned gratis av alle interesserte: www.bygg.no/article/1252497 BØKer Nittedal, Trondheim og Kongsberg knivet helt i toppen, og akershuskommunen innkasserte seieren etter en svært jevn konkurranse. Juryen mener Nittedal utmerker seg med god orden og god dokumentasjon og skårer høyt på: • God brukerdialog • God eierstyring • Satsing på vedlikehold over flere år • Godt renhold • God internkontroll • Godt samarbeid med miljørettet helsevern Juryen vurderte ressursforbruk de siste tre år når det gjelder vedlikehold, renhold, energiforbruk og investeringer. Det ble også lagt vekt på samarbeid med miljørettet helsevern i kommunene. nittedal best på kommunal eiendomsforvaltning Norsk Kommunalteknisk Forening og KLP Skadeforsikring har kåret Norges beste kommune innenfor eiendomsforvaltning i 2016. (Kilde: KLP) Konferanse - meld deg på! Fagforbundet hjelper deg: www.fagforbundet.no i samarbeid med ntnu arrangerer Fagforbundet en konferanse om klimatilpasninger og overvannsproblematikk på scandic lerkendal i trondheim 19.-20. oktober. LeseLIsTe Finn fleire artiklar og meir lesestoff om temaet vedlikehaldsetterslep: norsk kommunalteknisk forening www.kommunalteknikk.no norsk vann www.norskvann.no rapport fra rådgivende ingeniørers Forening: Norges tilstand 2015 www.rif.no ks: Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold — En veileder for folkevalgte og rådmenn www.ks.no Masteroppgåve: erik t. hirth: Vedlikehold av kommunale bygg — Hvordan skape interesse blant politikere? brage.bibsys.no TIps Og LeNKer Konferansen tar for seg utfordringer knyttet til infrastruktur og klimaendringer. Blant annet ser vi på hvordan nye løsninger og teknologi kombinert med eksisterende kunnskap og fokus på lokale forhold bidrar til stadig mer miljøvennlig og sikker infrastruktur, bygg og byplanlegging. Målgruppa er studenter (gratis), samfunnsplanleggere, byplanleggere, eiendomsforvaltere, ingeniører, arkitekter, byggesaksbehandlere, rådgivere og andre aktuelle yrkesgrupper i teknisk sektor, spesielt innenfor vann og avløp. Frist for påmelding er 10. oktober. Se program og meld deg på: www.fagforbundet.no Fagbok fra vegvesenet Vegvesenet står bak en lærebok i drift og vedlikehold av veier, utgitt første gang i 2011. Boka brukes av studenter på høgskoler og universiteter der de underviser i drift og vedlikehold, samt ved flere av skolene som underviser i vegfag. Boka ble revidert i 2015 og kan lastes ned gratis av alle interesserte: www.bygg.no/article/1252497 BØKer Nittedal, Trondheim og Kongsberg knivet helt i toppen, og akershuskommunen innkasserte seieren etter en svært jevn konkurranse. Juryen mener Nittedal utmerker seg med god orden og god dokumentasjon og skårer høyt på: • God brukerdialog • God eierstyring • Satsing på vedlikehold over flere år • Godt renhold • God internkontroll • Godt samarbeid med miljørettet helsevern Juryen vurderte ressursforbruk de siste tre år når det gjelder vedlikehold, renhold, energiforbruk og investeringer. Det ble også lagt vekt på samarbeid med miljørettet helsevern i kommunene. nittedal best på kommunal eiendomsforvaltning Norsk Kommunalteknisk Forening og KLP Skadeforsikring har kåret Norges beste kommune innenfor eiendomsforvaltning i 2016. (Kilde: KLP) Konferanse - meld deg på! Fagforbundet hjelper deg: www.fagforbundet.no i samarbeid med ntnu arrangerer Fagforbundet en konferanse om klimatilpasninger og overvannsproblematikk på scandic lerkendal i trondheim 19.-20. oktober. LeseLIsTe temahefte-43