ansvarlig redaktør: Hege Breen Bakken. illustrasjoner: Tone Kristin Lileng. Medarbeidere: Vegard Velle, Nina Elset, Kathrine Geard, Sindre Vian, Ellen Stai. Layout: Nylund Larsen AS. trykk: Ålgård Offset AS. Redaksjonen avsluttet 22. november 2016. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET 241 393 Trykksak Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 12-15 4–9 < 3 Leder < 4–9 Hordaland: Gode på lærlinger i fylkeskommunen < 10–11 Faglig innspill: Britt Silseth/leder SKA < 12–15 Telemark: Lurer du på noe, spør Unni! < 16–17 Trondheim: Fra lærling til fast ansatt < 18–21 Aust-Agder: Møt lærlinger på Fylkeshuset i Arendal < 22–23 Faglig innspill: Håkon Høst < 24–27 Næringsetaten i Oslo kommune gir kyndig veiledning < 28–29 Faglig innspill: Siri Jensen < 30–31 Fagskolen – en annen vei til kunnskap < 32–33 Faglig innspill: Imma C.T. Brochs < 35 Tips og lesestoff INNHOLD 24-27 ansvarlig redaktør: Hege Breen Bakken. illustrasjoner: Tone Kristin Lileng. Medarbeidere: Vegard Velle, Nina Elset, Kathrine Geard, Sindre Vian, Ellen Stai. Layout: Nylund Larsen AS. trykk: Ålgård Offset AS. Redaksjonen avsluttet 22. november 2016. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET 241 393 Trykksak Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 12-15 4–9 < 3 Leder < 4–9 Hordaland: Gode på lærlinger i fylkeskommunen < 10–11 Faglig innspill: Britt Silseth/leder SKA < 12–15 Telemark: Lurer du på noe, spør Unni! < 16–17 Trondheim: Fra lærling til fast ansatt < 18–21 Aust-Agder: Møt lærlinger på Fylkeshuset i Arendal < 22–23 Faglig innspill: Håkon Høst < 24–27 Næringsetaten i Oslo kommune gir kyndig veiledning < 28–29 Faglig innspill: Siri Jensen < 30–31 Fagskolen – en annen vei til kunnskap < 32–33 Faglig innspill: Imma C.T. Brochs < 35 Tips og lesestoff INNHOLD 24-27 temahefte-44