LeDer rett person på rett plass Debatten om kontorfagets framtid har gått høyt etter at Utdanningsdirektoratet i sin rapport til Kunnskapsdepartementet – Gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet – har foreslått å legge ned kontor- og administrasjonsfaget på videregående skole. 40 prosent av dagens elever på videregående velger yrkesfag. Direktoratet mener at kontorfaget og 31 andre yrkesfag ikke lenger er relevant for dagens arbeidsmarked. Noen av fagene foreslås tatt opp i andre yrkesfag, men det gjelder ikke kontorfaget, til tross for at det har vært en jevn økning av elever som søker seg hit de siste årene, og at det også står i rapporten at kontorlærlinger har fått erfaringer og kompetanse som kan være nyttig senere i arbeidslivet: «Mange elever ønsker seg et praktisk løp gjennom videregående opplæring. Ved å legge ned faget mister elevene muligheten til å få en praktisk erfaring fra offentlige virksomheter.» Både Fagforbundet og forbundet Handel og Kontor er uenig i Utdanningsdirektoratets anbefalinger om nedleggelse. De mener det er bruk for kontorfaglig grunnkompetanse i både offentlig og privat sektor. Selv om meningen er delt om fagets beret tigelse, er de fleste enig om at enkelte deler av læreplanen i kontor- og administrasjonsfaget fra 2004 nok kan oppfattes som gammeldagse. Men det er stor forskjell på å fornye faget og legge det ned. Det er sant at arbeidsplassene og også merkantile oppgaver har vært gjenstand for endringer de siste årene. Men selv om korrespondansen nå i stor grad går via e-post i stedet for papir, er det noen som må motta og fordele den. Noen må besvare telefonhenvendelser og ta imot besøkende i resepsjonen. Og det er slett ikke sikkert at de beste til å gjøre dette er folk som har en master i bagasjen. I dette heftet kan du lese om mange som er glad for at de har lærlinger i kontorfaget, og som også syns de gjør det så godt at de tilbyr dem jobb etterpå. Oppgavene deres er varierte; vi finner lærlinger og kontoransatte som deltar i elevoppfølging på skoler, er med på å arrangere konferanser og seminarer i fylkeskommuner, og er nyttige saksbehandlere i Næringsetaten i Oslo. Det er også flere som framhever kontormedarbeiderens viktige rolle som avlaster for andre fagpersoner på arbeidsplassen, slik at de får bedre tid til å utøve faget sitt. Og ikke minst er kontoransatte ofte limet i organisasjonen – de som har greie på stort og smått og kan spørres om det meste. Nå er Utdanningsdirektoratets rapport heldigvis ikke helsvart; det er det også stor enighet om. Forslaget om å opprette et nytt utdanningsprogram for IKT og mediefag blir mottatt med begeistring fra mange hold. Nå skal elevene på videregående få muligheten til å spesialisere seg i IKT-fag allerede fra første klasse. Det lover godt for unge datainteresserte som velger yrkesfag. Rapporten skal ut på høring, og Stortinget skal behandle endringsforslagene våren 2017. kirsti knudsen fagredaktør kontorfaget i endring 3 temahefte-44