fOrNøyDe LærLINger I HOrDaLaND kontorfaget har skiftet ham: fra sekretær til superbruker – Med fagbrev i kontor-og administrasjonsfaget får du veldig bred kompetanse, sier Marianne Lavik. Hun fikk fast jobb på Fagopplæringskontoret i Hordaland fylkeskommune etter endt læretid, og har blant annet ansvaret for to lærlinger. Tekst: ELLEN STAI Foto: EIVIND SENNESET – Har du bachelor i økonomi, blir du antakelig fort lei av å sitte i resepsjonen, sier konsulent Marianne Lavik, som syns hun har en variert og spennende jobb. Hennes vei til fagbrevet ble lengre enn vanlig, fordi hun gjorde seg ferdig med studiespesialisering før hun begynte på service- og samferdselfaget. Lavik var lei av teori og ønsket seg en mer praktisk utdanning. I fylkeskommunens lokaler midt i Bergen sentrum fikk hun drømmejobben etter endt læretid. Nå er hun selv ansvarlig for opplæringen av to lærlinger i kontorfaget, og det gjort den jobben hun faktisk er ansatt for å gjøre, sier Lavik. Hun er fornøyd med sin varierte arbeidsdag, men slett ikke sikker på at en med bachelor eller master ville trives med de samme oppgavene. – Rett kompetanse på rett sted er viktig, understreker hun. Faglig utfordrende Lavik er sterkt uenig med dem som mener at kontor-og administrasjonsfaget ikke gir den kompetansen næringslivet etterspør. Gjennom to er ikke lite de skal igjennom i løpet av den to år lange læretida. Rett person Kontoransatte har ansvaret for det merkantile, et faguttrykk Marianne Lavik ikke har sansen for. Der i gården snakker de heller om kontortekniske oppgaver. Våre lærlinger flyttes rundt på hele huset og får grundig innføring i en veldig omfattende jobb på en stor og interessant arbeidsplass. års læretid har en med fagbrev vært innom det aller meste som skjer på et kontor. – Våre lærlinger flyttes rundt på hele huset og får grundig innføring i en veldig omfattende jobb på en stor og interessant arbeidsplass. Underveis må de løse en rekke faglige utfordringer, og for meg som Fagbrevet er bevis på at du kjenner til ulike former for programvare og kan arkivering, både fysisk og elektronisk. I tillegg skal du kjenne til fraværsregler, kunne betjene en resepsjon, skrive referat, fakturere, føre regnskap og mye mer. – Vi har bred kompetanse og kan noe om lønn, regnskap, HMS, lover og regler, i tillegg til at vi har god kunnskap om Officepakka. Vi avlaster saksbehandlerne og har en viktig rolle som superbrukere; vi har en servicefunksjon og er her for å hjelpe. Skulle en rådgiver kunne alle detaljer som ligger i systemene, ville hun ikke fått veileder er det en spennende prosess å se hvordan de vokser med oppgavene. Jeg kommer til å være like nervøs som dem når de skal opp til fagprøven! Næringslivet trenger informasjon – Jeg tror ikke næringslivet har så god kjennskap til hva vi kan. Det er synd ikke flere ser nytten av det, sier Ketdao Naree Fredheim, lærling på andre året. Marianne Lavik er hennes veileder, og i samarbeid med henne utfører Ketdao en rekke oppgaver, blant annet administrasjon i for- og etter 4 temahefte-44