trenger LÆrLinger: Lærlingkoordinator svein erik røskeland i Hordaland mener arbeidslivet trenger flere med fagbrev til å utføre kontortekniske oppgaver. – Bedre å informere enn å legge ned Når kontor-og administrasjonsfaget av noen oppfattes som lite relevant, skyldes det ikke minst dårlig informasjon om hva kandidatene kan, mener Svein Erik Røskeland. Tekst: ELLEN STAI Foto: EIVIND SENNESET – Kontorfaget har slett ikke gått ut på dato. Det er de som hevder det som er utdatert, sier en engasjert seniorrådgiver og lærlingkoordinator i Hordaland fylkeskommune. Svein Erik Røskeland mener det snarere er påkrevd å opplyse om og rekruttere flere til yrkesfaget som kvalifiserer ungdom til den viktige jobben som superbruker på arbeidsplasser med kontortekniske oppgaver. Dyre feilansettelser Røskeland mener at det er helt feil å ansette folk med høyere utdanning i økonomi og administrasjon i kontortekniske stillinger. – Ikke bare risikerer vi å ansette folk som slutter så fort de får et mer attraktivt tilbud; de får ofte høyere lønn enn en kontorarbeider med fagbrev. Dessuten må de gjennom en opplæringsperiode, mens en med fagbrev kunne gjort jobben fra dag én. – Hvilken utdannelse på bachelornivå har Excel på timeplanen, spør Røskeland retorisk. Han sikter til at det er bare er kontor- og administrasjonsfaget som omfatter undervisning i Officepakka og gir elevene kunnskap om sak- og arkivsystemer, og systemer for reiseregninger. – Ennå er det mange som tror at kontordamer lager kaffe og tar telefoner. Men nå er alt mer og mer elektronisk, og det stilles helt andre krav, understreker han. Nettverk av lærlinger Fylkeskommunens sju kontor- og administrasjonslærlinger er ansatt i HR-avdelingen, kan Røskeland fortelle. På sentralt hold styrer de hvor lærlingene skal utplasseres, og ingen fylkeskommunal arbeidsplass har lov til å unndra seg. – På denne måten kan vi utnytte ressursene, og samtidig har vi mulighet til å flytte på ung dommene hvis noe ikke fungerer, påpeker Røskeland. Han forteller at lærlingene er utplas sert på flere fylkeskommunale enheter, men deltar jevnlig på samlinger for å danne nettverk og lære av hverandre. For mange med mastergrad Fagopplæringssjef Torbjørn Mjelstad har inn- Bidrar Med MYe: fagopplæringssjef torbjørn Mjelstad i Hordaland fylkeskommune mener det er viktig å kommunisere at kontorlærlinger kan gå inn og bidra til verdiskaping i bedriften fra starten. 6 temahefte-44