fOrNøyDe LærLINger I HOrDaLaND trykk av at det har vært lettere å få lærlingplass i privat enn i offentlig sektor, og at mange kvier seg for å ta inn lærlinger fordi de er redd opplæringen skal ta for mye tid og ressurser. – Vi må synliggjøre verdiskapningen, og det er enklere med lærlinger i snekker-og murerfaget. Det er lett å se at noen har murt en grunnmur eller satt opp en vegg. Mange tror at kontorlærlingene kommer i tillegg til organisasjonen, men meningen er at de skal kunne gå inn og gjøre en jobb helt fra starten av, sier han. Mjelstad har merket seg at kommuner og fylkeskommuner er mer positiv til lærlinger og ungdom med fagbrev enn staten er. Og han har en mistanke om hvorfor det er slik: – Universitetene ansetter folk med mastergrad i kontortekniske jobber fordi de utdanner for mange med master! < – Jeg er interessert i data, så da var det greit å ta yrkesfag, sier Tom André Forfod. Etter to måneders rekruttskole ble han sikkerhetsklarert og kunne begynne som IKT-lærling i Sjøforsvaret, avdeling Sjøkrigsskolen i Bergen. Her avtjener han verneplikten med å sette opp systemer og drive brukerstøtte for 70 ansatte og mellom 300 og 400 kadetter. I HMS-avdelingen er de to fast ansatte og to lærlinger. – Forsvaret er en grei arbeidsplass som byr på mange muligheter. Jeg kan ta studiespesialisering som privatist, ta opp fag og delta på kurs, sier Tom André. Mange muligheter Hva han skal gjøre etter endt læretid er han ikke helt sikker på. Kanskje tar han en bachelor eller master, men foreløpig trives han i uniform. – Jeg kan velge å fortsette i Forsvaret. I så fall kan jeg ta befalsutdanning. I kombinasjon med fagbrev i IKT bør det gi meg gode jobbmuligheter, sier Tom André Forfod. IKT-lærling Tom André Forfod går i uniform på jobben. Han kombinerer læretida med førstegangstjenesten, og syns Forsvaret er en spennende arbeidsplass. sikkerHetskLarert: tom andré forfod bistår 70 kontoransatte og flere hundre kadetter i sjøforsvaret, og kan godt tenke seg en videre karriere i uniform. Lærling i uniform 7kontorfaget i endring temahefte-44