fOrNøyDe LærLINger I HOrDaLaND – Jenter må tørre å knekke ikt-koden – Mange jenter er redd for teknologi, men IKT er ikke veldig avansert. Det er ingen grunn til at dette skal være et guttefag, sier lærling Anja Helen Isvik. Tekst: ELLEN STAI Foto: EIVIND SENNESET – Det er mange flere mannlige frisører enn kvinnelige IT-ansatte, påpeker Anja Helen Isvik. Mens det er bred enighet om at IKT-kunnskaper er noe vi knapt kan klare oss uten i dagens – for ikke å snakke om i morgendagens – samfunn, er det nesten ingen jenter som velger IKT på videregående. Anja Helen mener det blant annet skyldes at jenter tror de må ha veldig gode basiskunnskaper. – Du lærer det du trenger på skolen og ute i praksis. Det er kjempeinteressant, men så veldig avansert er det ikke, avslører hun. Evig læring Anja Helen tok et friår etter å ha gått elektro det første året på videregående, men skjønte fort at hun ikke hadde nok jobbkompetanse. At valget falt på IKT-og servicelinja var nokså tilfeldig. – Jeg var interessert i data og hadde venner som gikk på IKT, men kunne ikke noe særlig, forteller hun. Nå har hun læreplass i Nordhordland IKT som drifter ti kommuner. Det er gøy å være den som skjønner seg på systemer og kan hjelpe en rådvill rådmann å laste ned et program eller fjerne virus, men Anja Helen legger ikke skjul på at hun fortsatt har mye å lære, og at det er evig prosess å holde seg oppdatert. Potet med sans for service Jobben handler ikke minst om å prioritere. Å reise til de kommunene som ligger lengst unna kontoret i Bergen tar lang tid og må planlegges. Og når mange kommuneansatte og instanser trenger hjelp, er det viktig å avgjøre hvem som trenger hjelp først. Sykehus og sykehjem havner øverst på prioriteringslista. Anja Helen trives med at jobben er så variert. Av og til må hun ned på lageret og skru litt, andre ganger er hun ute i en kommune og monterer eller oppgraderer pc-er. – I denne jobben er jeg en potet, og stikkordet er service, sier Anja Helen Isvik, som gjerne takker ja til fast jobb i lærebedriften hvis hun får tilbud om det. – Men jeg vil ikke bli ansatt fordi jeg er jente. Jeg vil ha jobb fordi jeg er flink, smiler hun. triVes PÅ JoBB: anja Helen isvik stortrives på jobben i ikt nordhordland og forsetter gjerne etter fagprøven. Bachelor eller master satser hun foreløpig ikke på. temahefte-44