fagLIg INNspILL utvikler og IKT-driftstekniker er foreslåtte fagbrev i utdanningsprogrammet. I tillegg vil det komme fagbrev rettet mot mediefag. Utdanningsdirektoratets rapport, som er på 300 sider, går til Kunnskapsdepartementet som deretter sender sin innstilling på høring. Fagforbundet vil være blant høringsinstansene. Kunnskapsministeren sier at rapporten vil være fundamentet for alle endringer som skal gjøres i yrkesfagene framover. Vi har forventninger til en grundig rapport som også inneholder problemstillinger knyttet til det faktum at mange ungdommer ikke ser noen grunn til å velge å utdanne seg til fag som helt eller delvis er overtatt av utenlandsk arbeidskraft, blant annet fordi disse er villig til å arbeide for langt lavere lønn enn det som er norsk tariff. Dette er kanskje den aller største trusselen mot både yrkesfagene og det norske arbeidslivet generelt. Fagforbundet vil fortsette å arbeide for å minske frafallet i yrkesopplæringen. Ettersom arbeid til alle er et sentralt velferdspolitisk virkemiddel, vil også utdanning for alle stå sentralt for gi alle en reell mulighet til å finne arbeid. Nesten halvparten av elevene som starter i yrkesopplæringen har ikke gjennomført etter fem år. Her må det settes inn tiltak som bidrar til at elevene i større grad fullfører yrkesopplæringen, uten at det går ut over kvaliteten i opplæringen. Vi imøteser Kunnskapsdepartementets videre behandling av forslagene, og vil innta en aktiv rolle både for å hindre en nedleggelse av kontor- og administrasjonsfaget og for å etablere et nytt utdanningsprogram for IKT- og mediefag. Yrkes-nM 2016: fagforbundets stand for ikt-servicefaget var godt besøkt. fra venstre lærling anja Helen isvik, Liv eriksen eide, leder av ska Hordaland, lærling tom andré forfod, lærling Christer gjerde og rådgiver kari granlund fra seksjonsadministrasjonen i fagforbundet. (foto: ellen stai) temahefte-44