PAPIRSTOPP: Det er slutt på meter på meter av regnskap for Unni Lisbeth Magnussen; nå har teknologien begrenset det til en liten mappe pr. år. – spør unni! Når ansatte på Skogmo videregående skole i Skien har spørsmål om rutiner eller om den enkelte eleven, er det kontormedarbeider Unni Lisbeth Magnussen de som oftest går til. Fra henne får de svar. Tekst og foto: SINDRE VIAN 12 temahefte-44