erfarINger fra TeLeMark Det er et kort friminutt mellom to timer på Skogmo videregående skole. Mellom elever som skal til nye klasserom går lærere med raske skritt i korridorene. Noen har bunker med papir i hendene. Andre bærer på pc-er og termokopper. I andre etasje, bak resepsjonen, sitter Unni Lisbeth Magnussen. På kontoret hennes er det stille. På pulten ligger papirbunker og kontorrekvisita pent organisert på rekke og rad. Inntil veggen står en halvannen meter bred hylle med blå ringpermer i flere etasjer. Magnussen er kontormedarbeider ved skolen på 33. året. – Fra mitt første år og til i dag har det vært store endringer. Da jeg begynte, var skrivemaskin med rettetast det virkelig store, og jeg førte regnskap på papir. Nå har jeg en pc som gjør nesten alt ti ganger så effektivt. Det har vært en interessant reise, sier Magnussen. Stadig flere oppgaver Som følge av effektiviseringen som kom med de digitale verktøyene, ble oppgavene til de kontor ansatte flere og mer varierte, ettersom mer tid ble frigjort. I dag innebærer det oppgaver som budsjett, kommunikasjon, posthåndtering, arbeid knyttet til reiser og arrangementer, brannvern og diverse saksbehandling. Dersom kontorfaget blir borte, forsvinner jo likevel ikke disse arbeidsoppgavene, mener Magnussen. – Det er klart at budsjettene må føres, det må kalles inn til møter, og elevene vil alltid lure på ting. Skal lærerne begynne å bruke tid på dialog med Lånekassa dersom det har oppstått en feil, eller oppdatere vitnemålet til tidligere elever som har tatt opp fag etter videregående, spør hun. Full service Hun blir avbrutt av en mann som kommer inn døra. Han er andpusten, og ser tydeligvis etter noe. Unni gir ham et smil og et nikk i retning av en liste med en gul post-it-lapp på som ligger på pulten hennes. Han smiler takknemlig, puster litt lettere, går rolig ut av kontoret, og videre gjennom kontorlandskapet. ViL BeHoLde faget: På skogmo skole er de kontoransatte ikke spesielt fornøyd med den foreslåtte nedleggelsen av kontorfaget. fra venstre: sølvi dalen, unni Magnussen, anita dalen, kjerstin schumann og ingvill Jensen. temahefte-44