erfarINger fra TeLeMark Hun opplever også at utdanningen hennes får mindre og mindre tyngde hos arbeidsgivere. – I de fleste stillingsannonsene kan du lese at det kreves høgskoleutdanning, eller høyere. Gjerne innenfor økonomi og administrasjon. Da strekker ikke fagbrevet mitt til. Hva er poenget med å ta utdannelse i kontorfag dersom ingen vil ansette deg, spør Schildger. Ville valgt annerledes Wenche Helene Schildger har, siden hun tok fagbrevet i 2014, søkt på over 30 stillinger og vært på mange intervjuer, men ser seg stadig slått av høyskoleutdannede. Den eneste andre jobben hun har hatt siden fagbrevet var et lønnet verv i Fagforbundet i noen måneder. Da var hun seksjonsleder for kontor og administrasjon. Erfaringen har fått henne til å lure på om kontorfaget fremdeles har noen funksjon. Hvis det skal bestå, mener hun at det bør slås sammen med hotell- og resepsjonsfaget. Og hun er veldig klar på hva hun selv ville gjort dersom hun fikk starte på nytt. – Jeg hadde definitivt tatt allmennfag i tre år på videregående, fortsatt med en bachelor i økonomi og administrasjon, og søkt på de samme stillingene som nå. Misforstå meg rett, det er utrolig viktig å ha dyktige kontoransatte, men hvis arbeidsgiverne ikke ser på kontorfagbrevet som godt nok, er det unødvendig for meg å bruke fire år på det. Usikker framtid Veien videre er fortsatt usikker for trebarnsmoren, men hun er klar til å gripe sjansen med begge hender dersom den byr seg. – Jeg må være ærlig og si at jeg ikke aner hvordan veien videre ser ut. Håpet nå er å bli tilbudt noe fast i Gjensidige. Men hvis jeg ikke får forlenget arbeidsforholdet mitt hos dem, sitter jeg der da. Med en utdanning som få vil ha og tre munner å mette. øNSkER SEg FAST jObb: Schildger har søkt på over 30 stillinger, men fagbrevet hennes er ikke nok. temahefte-44