– tullete å fjerne kontorfaget Utdanningen er fin, mangfoldig og relevant for framtida, mener Camilla Hildrum, som selv har vært lærling og tatt fagbrev i kontorfaget. Tekst og foto: KATHRINE GEARD Utdanningsdirektoratets yrkesfaglige utvalg for kontor, handel og service, som skulle vurdere endringer for å gjøre fagopplæringen på videregående nivå mer relevant for arbeidslivet, har foreslått å legge ned kontor- og administrasjonsfaget. I rapporten begrunnes anbefalingen med at arbeidsgivere foretrekker kandidater med høyere utdanning, og at det ikke har mening å opprettholde et yrkesfag hvor sluttkompetansen til lærlingene ikke etterspørres i arbeidslivet. Det er ikke alle enig i. – Jeg har lest rapporten fra Utdanningsdirektoratet, men syns ikke argumentet om at det ikke er bruk for oss i arbeidslivet er så god, sier Camilla Hildrum når vi møter henne på Thora Storm videregående skole, som er oppkalt etter læreren, kvinnesakskvinnen og venstrepolitikeren med samme navn. På denne sju år gamle skolen i sentrum av Trondheim tok Hildrum først kontor- og administrasjonsfag, hadde læretida si i fylkeskommunen, og fikk til slutt jobb som konsulent etter at hun tok fag- brevet i 2012. – Det er riktig at mange vil ha inn økonomer med høyere utdanning. Men kontorfaget favner bredt, og sekretærene i front kan ikke erstattes av folk som har master i økonomi, sier hun. 16 temahefte-44