eN ressurs på skOLeN Mangesidig fag Hildrum peker på at kontorfaget har tre hovedpilarer: Kundeservice, økonomi og IKT. Under dette inngår blant annet opplæring i arkiv, saksbehandling, resepsjonsarbeid, håndtering av tekniske hjelpemidler og mye annet. – Det er et fint og mangfoldig fag med litt IKT, litt økonomi, litt saksbehandling og ikke minst kundebehandling. Opplæringen i kundeservice er viktig og unikt for dette faget. Det åpner for mange muligheter etterpå. – Men er utdanningen relevant i framtida? – Absolutt. De fleste virksomheter trenger noen som kan håndtere ulike henvendelser. Det er ikke naturlig å erstatte disse med folk som har en helt annen type bakgrunn. Flere søkere Opprettelsen av kontorfaget i 1997 var begrunnet i behovet for mer praktisk yrkeskunnskap. Kontor- og administrasjonsfaget ble med Kunnskapsløftet i 2006 lagt inn under utdanningsprogrammet service og samferdsel, og følger i dag programområdet salg, service og sikkerhet. Ifølge Utdanningsdirektoratet har søkningen til kontor- og administrasjonsfaget vært jevnt stigende de siste årene. Lærebedriftene i kontor- og administrasjonsfaget finner vi i hovedsak innenfor offentlig administrasjon. Hildrums lærlingerfaring er derfor typisk. Fra januar i år har hun for øvrig også vært sensor i fagprøvene som tas gjennom fylkeskommunen, et politisk verv som gis for fire år av gangen. Hittil har hun vært med på 17 fagprøver. – Det er veldig artig og givende. Jeg er vant til å jobbe med elever, og ser at de brenner for faget, sier hun. ble en ressurs Sin egen læretid i fylkeskommunen opplevde Hildrum som veldig positiv. Den medførte at hun måtte lære seg alle programmene de bruker der og slik ble hun også en intern ressurs. Det bidro igjen til at hun fikk jobb på skolen etterpå. – Det fine med lærlingsystemet er jo at det gir to års yrkespraksis, påpeker Hildrum. – Det er en stor fordel når en ung søker skal inn på arbeidsmarkedet. – Hvilke arbeidsoppgaver har du i stillingen som konsulent? – Jeg jobber blant annet med elevoppfølging, en god del med arkiv og med å administrere eksamener. Og jeg sitter i resepsjonen, slik som i dag. – Hvorfor valgte du å ta kontorfaget på videregående? – Fordi jeg liker å jobbe med folk. Jeg hadde arbeidet litt i butikk og på kundesenteret på Lerkendal, og fikk smaken på kundebehandling. Derfor trodde jeg kontorfaget måtte være noe for meg. bedre arbeidsdeling Camilla Hildrum ser poenget med at mange arbeidsgivere krever høyere utdanning, men tror ingen er tjent med at overkvalifiserte sitter i førstelinja. Ei heller at en med master i økonomi har lyst til å bruke utdanningen sin til det. Ansatte med kontorfagutdanning bidrar til en fornuftig arbeidsdeling, mener hun. – At folk jobber med forskjellige ting utfra sin bakgrunn og kompetanse er en fordel. Vi har vår rolle og vår utdanning; de som sitter med regnskapene har en annen bakgrunn. Derfor er det tullete å legge ned kontorfaget, sier Hildrum, som også er plasstillitsvalgt for Fagforbundet. Derimot er hun enig i at det kan være fornuftig å modernisere læreplanen. Kundebehandlingsdelen mener hun vil være relevant til evig tid, men kanskje kunne det ha vært lurt å styrke IKTbiten og spisse økonomi-eller arkivkompetansen. – Men det må være noen administrasjonsansatte som kan ta seg av det grunnleggende; vi kan ikke bare ha masterutdannede akademikere i yrkeslivet, sier hun bestemt. LYkkeLig VaLg: – Jeg liker å jobbe med folk, derfor er kontorfaget noe for meg, sier Camilla Hildrum. temahefte-44