sTOLTe LærLINger I ausT-agDer to nYe HVert År: austagder fylkeskommune tar inn to nye lærlinger hvert år. alle får sin egen veileder. fylkeskommune – uenig i. De trenger rett person på rett plass, og personer som binder sammen virksomheten. – Det er så mange områder innenfor det vi driver med der det er nyttig med hender og hoder uten høgskoleutdannelse – det er jo så mange oppgaver vi har her som du ikke trenger en bachelorgrad for å klare bra. – Og hvem skal i så fall ta over disse oppgavene? – Det blir jo saksbehandlere som må ta over og må bruke mye mer av tida si på disse oppgavene. Og det er jo ikke så artig med overkvalifisering heller – det blir fort gjennomtrekk av sånt, at vi bare har dem en stund før de hopper videre, sier Høst. Flinke med kontorlærlinger Nina Høst understreker at Aust-Agder fylkes kommune er flink til å ta imot kontorlærlinger, og å ansette personer med kontorfag. – Vi har mange ansatte som jobber innenfor fagfelt som de mestrer veldig godt. Flere av lærlingene har fått jobb i Aust-Agder fylkeskommune etterpå – på fylkeskassa, i resepsjon og sentralbord, i sentralarkivet på fylkeshuset og på Dahlske videregående skole. De kjenner jo menneskene og rutinene, og det er større sjanse for at de vil komme til å trives og gjøre en god jobb. Nina Høst sier at de har veldig gode erfaringer med lærlingene sine. De ansetter to nye hvert år, samtidig som de har to som allerede har vært der ett år. På denne måten får lærlingene god trening i å hjelpe og veilede hverandre. – Vi har også én veileder for hver lærling, og jeg koordinerer oppgaver og møter med veilederne for å legge planer. Vi er et bra team som kvalitetssikrer at lærlingene blir fulgt godt opp, sier hun. På Fylkeshuset er det nå fire kontorlærlinger. Det er ikke lett å gi slipp på dem, ifølge Høst. < temahefte-44