YngsteMann: kristian Bergstrøm kristengård gikk ut av videregående før sommeren, og trives godt som lærling. i arkiVet: fornøyde lærlinger med randi gunsteinsen, leder av ska i aust-agder. fra venstre: Marie Pedersen, kristian Bergstrøm kristengård og Pia flåt Paulsen. Mange fÅr JoBB: elin guttormsen er veileder og kontormedarbeider, og selv en av dem som fikk jobb i fylkeskommunen etter at hun var ferdig som lærling. – Veldig mange blir lei seg når de slutter, og det er gjensidig. To år går jo veldig fort, de gjør god nytte for seg, og vi blir glad i dem. De kan så mye og blir en del av miljøet. godt rustet for arbeidslivet. Elin Guttormsen – veileder og kontormedarbeider – forteller at de har en rulleringsplan for å få lærlingene gjennom alle de forskjellige kompetansemålene i kontorfaget, som for eksempel arkivering, sentralbord, økonomi og regnskap, for å gjøre dem enda bedre forberedt og gi dem bredest mulig kompetanse. Hun vektlegger at Aust-Agder fylkeskommune er et godt eksempel på at det er mange som har fått jobb etter utdannelsen – deriblant henne selv. – Det er jo en del av argumentet for nedleggelse av kontorfaget – det at folk ikke får jobb videre i bedriften de har vært lærlinger i. Her har vi faktisk sett nytten av å ha lærlinger og å beholde dem videre, sier hun. Får mye ansvar PP-tjenesten (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) befinner seg i den nederste underetasjen i bygget, og her er Pia Flåt Paulsen lærling med eget kontor. Inne på det lille rommet ser vi flere bilder av oppmuntrende sitater, som «Work hard and be nice» og «DU betyr mye», og på pulten ligger det et kursbevis i fagsystemet deres. – Jeg liker å kunne vise til et papir, og å vite at det jeg gjør er sikkert. Vise at dette kan jeg! Pia legger ekstra innlevelse inn den siste setningen. Hun er på andre året i læretida sin. Hun startet på sentralbordet og var også mye på arkivet. Hun arrangerte konferanser, samtidig som hun var på PP-tjenesten én gang i uka. Hun ble godt kjent med huset, organiseringen og folkene, og syntes det var en veldig fin måte å starte på. Og nå trives hun enda bedre med sin nåværende stilling, og syns det er veldig fint at hun får så mye ansvar. – Her nede må jeg finne ut av ting litt mer på egen hånd, og jeg får mer selvstendige oppgaver. Det passer meg helt perfekt, og jeg kjenner veldig på at jeg har valgt riktig. Tida går fort, og jobben er noe jeg gleder meg til å gjøre. Det er en fin gjeng her, og jeg gjør mitt beste for å være en ressurs, sier hun fornøyd. 20 temahefte-44