sTOLTe LærLINger I ausT-agDer – Det er behov for oss Pias arbeidsoppgaver er mange og varierte. Hun håndterer PP-tjenestens sentralbordtelefon, der hun stadig har dialoger med eksterne og interne, blant annet foreldre, elever og advokater. Hun tar seg av registreringer, ekspedering av post, foretar bestillinger, behandler fakturaer, lager rutinebeskrivelser, arkiverer, tar imot besøkende, og lager klientmapper og journaler til klienten. – Å, vent – det heter person nå, og ikke klient! Det er en ny regel. Pia ler helhjertet, før hun legger til: – Jeg er så vant til å si klient, men det er noe jeg må passe på. Som lærling forsvarer Pia også kontorfaget, og sier at de andre fagpersonene på arbeidsplassen kan slite med de administrative oppgavene som lærlingene gjør. – De kommer med mange spørsmål om ting Pia nikker samtykkende, og skyter inn: som for oss er mye lettere og mer forståelig. Vi – Vi burde ha lærere i timene som faktisk har ser jo at det er behov for jobben og for oss; hadde jobbet på kontor. For kontorfaget er jo noe helt ikke vi vært der, hadde de brukt mye tid på å annet enn salgsfaget. gjøre de tingene vi gjør. Jeg skjønner ikke hvordan det skal bli system og orden uten oss – de Uvurderlig erfaring bruker oss flittig hele tida, og ser at ting blir Kristian Bergstrøm Kristengård er den lærlingen veldig bra med vår hjelp. som har vært her kortest. Han har vært på fylkeskassa og sentralbordet, og blant annet organiserer – Det bør bli mindre fokus på salg han møter og behandler fakturaer og scanning. Det er dog én ting lærlingene er enig om at må Han gikk ut av videregående i våres, og kan forbedres når det kommer til den kontorfaglige bekrefte det medlærlingene hans forteller. utdanningen. Pia sier at det må legges mer vekt – Det var så vidt snakk om kontorfaget på på kontorfaget på videregående. skolen; gjennom hele året var det kanskje bare – Vi må lære mer om selve kontoroppgavene. én uke til sammen der vi hadde om det. Det er Det er så mye som dreier seg om salg i opplær-veldig dårlig, for vi trenger mer erfaring innenfor ingen fra skolen, men det er jo på kontor de fleste kontor og administrasjon. tar læretida si. Men lærlingene mener iallfall at erfaringene de Marie Pedersen er enig. Hun er også lærling, og får som lærlinger på Fylkeshuset er uvurderlige. kom tidlig inn i fylkeskommunen i seksjon fagopp-– Vi lærer utrolig mye, og det har aldri før vært læring under utdannelsesavdelingen. Hun er ofte lærlinger her som har fått så mye ansvar. Det får med på å planlegge og gjennomføre konferanser, oss virkelig til å tenke på arbeidet vi gjør, og det og har da hovedansvaret for logistikkarbeidet. gode miljøet her. – Kontorfaget har vært en liten del av området Pia Flåt Paulsen smiler bredt: service og samferdsel i mange år – veldig få vet i – Er det noe vi merker her, så er det at folk liker det hele tatt om kontorfaget. Skolene må ha mer jobben sin. kunnskap om de fagene vi kan gå til som lærlinger, slik at elevene ikke bare tror at det er salg som gjelder. Med eget kontor: - Jeg skjønner ikke hvordan det skal bli system og orden uten oss, sier kontorlærling Pia flåt Paulsen. kontorfaget i endring 21 temahefte-44