fagLIg INNspILL gaver blir mer spesialisert, men med rekruttering fra høgskole, ikke fra videregående. Teknologien har åpenbart stor betydning for arbeidet og dermed også for utdanningene, men den bestemmer i seg selv ikke arbeidsorganiseringen. Likevel kan vi ikke snu en negativ utvikling bare ved å bestemme politisk at vi skal opprettholde fag som ikke har klart å etablere en posisjon i arbeidslivet. Da må arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og andre aktører med grunnlag i bedriftenes behov for arbeidskraft, ta eierskap til og bidra til utvikling av dynamiske fag av høy kvalitet. Det er noen forsiktige tegn til slik aktivitet rundt IKT-servicefaget, og noen IKT-servicebedrifter baserer seg i dag på lærlinger og fagarbeidere. For kontor- og administrasjonsfaget er det foreløpig få tegn til slik interesse. temahefte-44