NærINgseTaTeN I OsLO – Som lærling kan du finne ut om du vil fortsette å jobbe på kontor. Uansett er kunnskapene herfra svært nyttige, mener lærlingene Ingvild Isene og Ina Høyland hos Næringsetaten i Oslo kommune. Tekst: VEGARD VELLE Foto: WERNER JUVIK De to får stort ansvar under kyndig veiledning. på skolen. – Utdannelsen bør ligne mer på – Vi fornyer salgs-og skjenkebevillinger og handel- og kontorfagbrevet slik det så ut før kontrollerer at alle relevante dokumenter er ved-Reform 94, mener hun. lagt søknaden. Vi sjekker med politi, skatt og kemner at alt er i orden. Vi tar imot gebyrer fra Arbeidsoppgavene forsvinner ikke dem som skjenker alkohol, skriver ut gebyrer og Maldums erfaring er at mange får jobb etter tar imot omsetningsoppgaver, forteller lærlingene. lærlingtida. Næringsetaten i Oslo har til sammen hatt seks – Selv om en bedrift setter ut fakturering, lærlinger. To av dem jobber nå deltid i Nærings-arkivering og regnskap, forsvinner ikke arbeidsetaten, en har fått jobb i Nittedal kommune, en oppgavene. De må jo gjøres, ny teknologi til tar høyere utdannelse og de to siste er Ingvild og tross. Ina. Hun mener det er viktig å kartlegge hvilke – Vi ser at lærlingene representerer en viktig oppgaver en kontormedarbeider skal løse og hva merverdi på arbeidsplassen vår, sier Sissel arbeidsgiverne trenger, og å tilpasse undervis- Amdam Maldum, spesialkonsulent i HR. ningen til yrkeslivets behov. Ikke alle trenger å ta høyere utdannelse, mener hun. Utfører nødvendige oppgaver Lærlingene Ingvild og Ina har ulike framtids- Lærlingene i Næringsetaten begynner på kunde-planer. Ingvild planlegger å gå videre til servicetorget, der de blir satt til å gjennomføre etablerer-ledelse og markedsføring på Høgskolen på Rena, prøver for restauranter. Deretter fortsetter de i mens Ina syns det å jobbe i arkiv er kjempearkivet, bevillingsseksjonen, utfører enklere saks-spennende og kan tenke seg å fortsette med det. behandling, skjenkekontroller og personaloppgaver. Blant personaloppgavene er rekruttering av saksbehandlere og lærlinger, utlysninger, intervjuer og innstilling av kandidater. Lærlingene har også medansvar for alt det praktiske i forbindelse med det årlige etatsseminaret. Populært fag Maldum og de to lærlingene syns det er viktig å beholde kontorfaget. Samtidig er de enig om at det har sine svakheter. Ikke minst syns de det er rart at vg1 og vg2 ikke er framsnakket som kontorfag. – Jeg måtte bruke iPad som arbeidsverktøy på skolen, selv om det ikke er vanlig å skrive lange referater på iPad. Vi fikk heller ingen undervisning i touchmetoden, forteller førsteårslærling Ina Høyland. Sissel Amdam Maldum er overrasket over at < elevene ikke lærer Word eller avansert Outlook dYktige LÆrLinger: Hr-konsulent sissel amdam Maldum sørger for at kontorlærlingene i næringsetaten får god opplæring. temahefte-44