trenger vi kontorfaget? – Kontorfaget bør bestå. Slett ikke alle arbeidsgivere har behov for kontormedarbeidere med høyere utdanning, mener Sissel Amdam Maldum, spesialkonsulent i HR ved Næringsetaten i Oslo kommune. Tekst: VEGARD VELLE Foto: WERNER JUVIK Utdanningsdirektoratet mener kontorfaget er • Det er få muligheter for relevant jobb etter overflødig og foreslår nå å legge det ned, til tross fullført fagbrev. for at stadig flere elever ønsker utdanningen. • Kontorfaget kvalifiserer i praksis faglærte til Fagbrevet er ikke verdsatt i arbeidsmarkedet, videre studier, noe som kan gjøre studiet oppsummerer direktoratet, og sender forslaget ut villedende langt. på høring. Dermed har direktoratet fulgt • En nedlegging av faget vil ikke få store anbefalingen fra et utvalg ledet av tidligere konsekvenser for offentlig eller privat sektor. Høyre-minister Ansgar Gabrielsen, hvor ingen • Det fins ingen bransjeorganisasjoner som har fra fagbevegelsen fikk plass. tydelig eierskap til faget. Utdanningsdirektoratet begrunner forslaget slik: 26 temahefte-44